Refleksje jurora

Zgłosiło się blisko 100 osób. Przystąpiło do Konkursu 76 osób (nie lubię słowa podmiot wykonawczy, potraktujmy więc zespoły także jako "osobę"). Nie spodziewaliśmy się tak...

Więcej

Wyniki eliminacji

Jury w składzie: Jan Borkowski, Agata Passent, Daniel Passent, Jerzy Satanowski, Klementyna Umer, Katarzyna Winiarska, Wojciech Zieliński przesłuchało 80 kandydatów i zakwalifikowało następujące osoby na...

Więcej

Werdykt Jury

Koncert Finałowy VI edycji Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" odbył się w Studio Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej w "Trójce" 14 września 2003 roku. Koncert Galowy...

Więcej