W 2018 bez Śpiewanek

W 2018 bez Śpiewanek

Szanowni miłośnicy wspólnego śpiewania, którzy pod wodzą Magdy Smalary tradycyjnie gromadziliście się co rok w maju lub czerwcu w muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego! Otóż w tym roku Śpiewanki Osieckowe zostały odwołane. Ze względu na trwający w parku remont, główny organizator Śpiewanek, czyli Instytut im. Stefana Starzyńskiego zdecydował się zawiesić tę imprezę w tym roku. 
Zachęcamy jednak do śpiewania i przypominamy o naszej wspaniałej kolekcji podkładów muzycznych z tekstami, dostępnych np. na www.youtube.com/okularnicy