Fotografie z życia Agnieszki Osieckiej

§ 1

Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania i jednorazowego pobrania w celu oceny ich zawartości, wymaga kontaktu z Fundacją i zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

§ 2

W ramach uprawnienia określonego w pkt. 1 powyżej Fundacja udziela użytkownikowi niniejszej strony zgody na pobranie tylko jednej kopii danego zdjęcia ze znakiem wodnym i zobowiązuje go do jej zniszczenia najpóźniej po upływie 30 dni od dnia pobrania.

Kontakt w sprawie zdjęć z Archiwum Agnieszki Osieckiej: tel. (048) (22) 839 73 38
e-mail: okularnicy@okularnicy.org.pl