Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze

Oprac. graficzne Andrzej Barecki
Wydanie I, Agora SA, Warszawa 2010

Oddany do rąk Czytelników zbiór listów i poezji pisanych do siebie i dla siebie wzajemnie przez Agnieszkę Osiecką i Jeremiego Przyborę jest unikatem. Jak pisze Magda Umer, która złożyła te listy i wiersze: „Takie talenty, takie urody, takie inteligencje i takie poczucia humoru zdarzają się raz na 100 lat” (…) „W tych piosenkach i w listach ich uczucie żyje do dziś. Jak inkluzje – zatopione owady w bursztynie.”
Do książki dołączona jest płyta mp3. Listy czytają Magda Umer i Piotr Machalica.

Liczba stron: 216
Wymiary: 19,5 x 25 cm
ISBN 978-83-268-0078-8
Okładka utwardzona
Cena det. 39,99 zł

Polecamy lekturę wywiadu, który z Magdą Umer przeprowadziła Teresa Drozda.
www.strefapiosenki.pl