Biała bluzka (opowiadanie)

Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1988

Bonus dla „osieckologów” – dedykacja Agnieszki Osieckiej dla rodziny.

Powieść o dziewczynie "uszkodzonej" przez zobojętniałą matkę i zbyt natarczywą historię. Napisana w formie listów – dialogu między dwoma osobowościami bohaterki. Rzecz dzieje się na początku lat osiemdziesiątych.