Biała bluzka. Stworzonko (opowiadania)

Oprac. graf. Marcin Nowosielski, Prospero, Łódź, 1993

Drugie wydanie "Białej bluzki" połączone z opowiadaniem "Stworzonko", w którym Krystyna i Elżbieta kontynuują listowny dialog z "Białej bluzki".