Szpetni czterdziestoletni (wspomnienia)

Wydanie I, oprac. graf. Jan Młodożeniec, Iskry, Warszawa, 1985
Wydanie II, oprac. graf. Marcin Nowosielski, Parnas, Łódź, 1985


Wspomnienia z teraźniejszości, napisane w latach 1981/82, ułożone w porządku alfabetycznym (Czerwone skarpetki Tyrmanda, Dobosz, Dostojewski, Eile, Festiwal, Gawędziarz Zbyszek Cybulski, Hłasko, Kobiela i wieku innych). Liczne fotografie z epoki, ze zbiorów Autorki :Witold Dąbrowski – poeta, Marek Hłasko – pisarz, Wojtek Frykowski – "słynny łódzki rozrabiaka", Gustaw Holoubek, Bułat Okudżawa, Katarzyna Gaertner, Krzysztof Komeda, sztafeta pływacka Legii na mistrzostwach Polski w 1950 r., STS, "POLITYKA", rodzina.

"Obsadzaliśmy się w Dostojewskim z szaleńczą jakąś łatwością, a mówiąc "nim" dawaliśmy upust błazeństwu naszemu, kabotyńskiemu, a także pierwszym metafizycznym potrzebom. Raczkowaliśmy ku metafizyce, uczyliśmy się bawiąc.

Taka na przykład scenka. Jest południe, siedzę z chłopakiem, na którym mi zależy, w kawiarni, dołącza się znajomy, i – krótko mówiąc – zwraca się do chłopaka o pożyczkę:

Znajomy:
          Słuchaj, stary. Jestem kompletny rumun, nie mam ani grosza.
Chłopak:
          "takie też było moje życie przez ćwierć wieku" (Dostojewski)."