Za chwilę (poezje)

Oprac. graf. Magdalena Karbowiak (Magda Beneda), Prospero, Warszawa 2001

Wybór wierszy Agnieszki Osieckiej dokonany przez Nią samą. Opracowanie redakcyjne Elżbieta Malka.

"Za chwilę
będzie już naprawdę za chwilę…
Zbiegniemy chyżo z wydm
i może znajdziemy parę poziomek
w różowych dekoltach świtu!"