JAK PIĘKNIE JEST UMIERAĆ MIĘDZY GOŁĘBIAMI

Muzyka: Andrzej Zieliński
Słowa: Agnieszka Osiecka

Jak pięknie jest umierać między gołębiami,
szum białych piór,
tak blisko chmur,
a w dole mur i miasto z kominami.

Jak pięknie jest umierać między gołębiami,
twój Anioł Stróż
tuż-tuż, tuż-tuż,
a w dole kurz i plac ze straganami.

Jak pięknie jest umierać między gołębiami]
do nieba krok,
do słońca skok,
a w dole mrok grzesznicy z grzesznicami.

Jak pięknie jest…