KOŁYSANKA DLA BABCI

Muzyka: Ewa Kornecka
Słowa: Agnieszka Osiecka

Ach śpij kochanie, śpij kochanie,
na weselsze jedziesz gwiazdy,
po łatwiejsze prawo jazdy.
Znikną w dali podłe pyski
i w tych pyskach podłe błyski.
Szef ci poda szklankę whisky,
już niebytu ciepły plusz
jest tuż, tuż.

Ach, śpij kochanie,
przemijasz – to wszystko –
już blisko, blisko.
Ach, śpij kochanie,
przemijasz – to wszystko –
już blisko, blisko.

Wystarczy za wydmę, wystarczy za morze….
Wystarczy za wydmę, wystarczy za morze…

Ach, śpij kochanie, śpij,
dość się już nakołysałaś,
teraz znowu będziesz mała.
Pan Bóg kupi ci kokardę,
uszykuje ci mansardę.
W kalendarzu grzechy zmaże,
poda ci ostatnią plażę
jutro już…

Ach, śpij kochanie,
przemijasz – to wszystko –
już blisko, blisko.
Ach, śpij kochanie,
przemijasz – to wszystko…

Wystarczy za wydmę, wystarczy za morze…
Wystarczy za wydmę, wystarczy za morze…

Ach, śpij kochanie,
czas mija, to wszystko, to wszystko, wszystko…
Niech pojmie, kto może,
niech pojmie, kto może,
kto może niech pojmie…
Ach, śpijcie, ach, śpijmy,
ach , śpijcie, ach, śpijmy,
gasimy…