PÓKI MAM JESZCZE

Póki mam jeszcze
te …dzieścia i kilka lat, pogadam z tobą do wiersza,
nie tak jak z bratem brat,
ale jak baba najszczersza.

Póki mam jeszcze
ten fason i pański gest,
i wierszyk nie skrzypi jak socha,
wygarnę: „Oj, kiepsko jest,
żeś ty się we mnie nie zakochał".

Póki mam jeszcze
te kolce –
jak jaki jeż –
to przyznam ci naturalnie,
że bez miłości też fajno jest,
lecz mogło być – jeszcze fajniej.
Fajno mieć pracę nieźle płatną,
z kumplami pogwarzyć przy wódce,
fajno wyjechać na lato,
jeziorem przewieźć się w łódce,
fajno w robocie mieć ten lwi pazur,
fajno zagapić się w nieba lazur,
fajno, że szczerze oddanych nam serc –
starczy na bruki od Kutna – do Kielc.
…Fajny jest Franek…
…Fajna jest Zocha…
…No i w ogóle – przyjemnie.
– Lecz gdybyś ty się zakochał,
gdybyś zakochał się we mnie,
gdybyś zakochał się we mnie…