Archiwum Agnieszki Osieckiej

Fundacja Okularnicy w 2007 r. podjęła się uporządkowania i zdigitalizowania spuścizny pozostawionej przez Poetkę. Wszystkie te materiały w latach 1997-2007 były złożone w depozycie w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Archiwum Agnieszki Osieckiej stanowi imponujących rozmiarów zbiór, a zachowane materiały są równie niezwykłe i różnorodne jak sama twórczość i osobowość Poetki.
Zbiór zawiera dwie podstawowe części: osobiste materiały Poetki oraz z część literacką, na którą składają się inne pamiątki: programy teatralne, plakaty teatralne, recenzje itd.
Osobiste materiały to:
1. Rękopisy i maszynopisy poezji, utworów prozatorskich, utworów sztuk;
2. Osobiste dzienniki, które w grubych zeszytach Autorka prowadziła od czasów dzieciństwa (lata 50.) do lat 90., dzienniki z podróży, jest tu m.in. dziennik pisany podczas pobytu w szpitalu podczas porodu Córki, czy dzienniki pisane dla Adama Michnika, notesy, kalendarze.
To również obfita korespondencja, na którą składają się listy do i od znakomitości świata polskiej literatury: m.in. Jeremiego Przybory, Jerzego Giedroycia, Marka Hłaski, Janusza Minkiewicza i wielu innych przyjaciół, znajomych oraz najbliższej rodziny.
Ważną część Archiwum stanowią dokumenty (legitymacje, indeksy itp.) oraz duży zbiór fotografii autorstwa Agnieszki Osieckiej, która podczas studiów na wydziale reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej zainteresowała się fotografią. Zachowały się również przedmioty należące do Poetki, m.in. ordery, biurko, rower, aparat fotograficzny, bibeloty (np. drewniane koniki), część ulubionej zastawy kuchennej, apaszki, okulary, itd., które zostały sfotografowane na potrzeby Archiwum Cyfrowego.

Opracowania Archiwum podjął się dr nauk historycznych, Andrzej Klubiński oraz Magdalena Nosal, stała współpracowniczka Fundacji. Na potrzeby digitalizacji został utworzony zespół, w którego skład wchodzili studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności archiwalnej. Aktualnie zespół tworzą: Katarzyna Jędrzejkowska, Joanna Mastalerz, Dominika Melon i Milena Nosek. Pracami koordynuje Magdalena Nosal.

Zdigitalizowany materiał został opublikowany na stronie Publicznego Cyfrowego Archiwum Agnieszki Osieckiej

Projekt od początku dotowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród partnerów prywatnych projekt wsparły firmy: Coca-cola Poland, Epson Polska, Hewlett-Packard oraz Kompleksowe Systemy Informacyjne.