Ławeczka w Rucianem-Nidzie

19 maja 2012 r. w Rucianem-Nidzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Agnieszki Osieckiej autorstwa Piotra Bogdaszewskiego. Pomnik znajduje się w ogrodzie przed Zespołem Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego.

Do realizacji tej pięknej inicjatywy przyczyniło się wiele osób, ale niektórych należy wymienić w szczególności, a mianowicie: pani Anna Łukasik, nauczycielka zajęć artystycznych,  pani Dorota Małż, która pomogła zebrać starannie wszystkie sznurki tej trudnej dla małej szkoły operacji. Pomógł lokalny Bank Warmińsko-Mazurski w osobie pani Prezes Katarzyny Małeckiej, włączyła się do pomocy osoba, która dobrze znała Agnieszkę jeszcze z Krzyży – pani Izabela Skrajna z domu Padjasek.