Sprawozdanie merytoryczne za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2002 r. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2002Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w…

Sprawozdanie merytoryczne za 2003 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej w 2003 roku Bilans i Rachunek zysków i strat za 2003Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w…

Sprawozdanie merytoryczne za 2004 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2004 r. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2004Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w…

Sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2005 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2005 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana…

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2006 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2006 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana…

Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2007 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2007  Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została…

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2008 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2008 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana…

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2009 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2009 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana…

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2010 r.   Bilans i Rachunek zysków i strat za 2010  Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana…

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2011 r.Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowaFundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS…

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2012 BilansRachunek zysków i stratInformacja dodatkowa Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej zarejestrowana w KRS dnia…

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2013   Sprawozdanie finansowe 2013 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 r. –…

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2014  Sprawozdanie finansowe 2014Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 r. – KRS…

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2015   Sprawozdanie finansowe 2015 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 r. –…

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2016     Sprawozdanie finansowe 2016 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej zarejestrowana w KRS dnia…