Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2015

 

  Sprawozdanie finansowe 2015

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 r. – KRS nr 0000090093.
REGON 017484890, NIP 525-22-32-103.

Zarząd Fundacji:
Agata Passent – prezes Zarządu
Teresa Drozda – członek Zarządu
Maciej Taborowski – członek Zarządu

Rada Fundacji:
Jan Narkiewicz-Jodko (Jan Borkowski) – członek Rady,
Krystyna Janda – członek Rady,

Magdalena Nosal – członek Rady,
Maria Rodowicz – członek Rady,
Jerzy Satanowski – członek Rady,
Adam Sławiński – przewodniczący Rady,
Małgorzata Umer-Przeradzka – członek Rady.

Posiedzenie Rady i Zarządu odbyło się w dniu 17 listopada 2015.

Fundacja prowadziła w 2015 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:

1. 18. Konkurs i Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani Małgorzaty Omilanowskiej.
Organizacja wydarzenia sfinansowana została dzięki środkom pozyskanym:
– z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 000,00 zł),
– od sponsorów: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, STOART Związek Artystów i Wykonawców oraz Bank Millennium.

Program Festiwalu 2015:
a) 12 czerwca 2015 r. „Śpiewanki Osieckowe” – koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu młodych wokalistów i laureatów m.in. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w składzie: Magda Smalara, Aneta Todorczuk-Perchuć, Arkadiusz Brykalski i Zespół Jacka Zawady „Zawada Band”. „Śpiewanki Osieckowe” organizowane są nieprzerwanie od 2011 roku. Ideą koncertu jest wspólne śpiewanie piosenek Agnieszki Osieckiej przez Artystów i publiczność, dla których Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje śpiewniczki oraz wyświetla teksty na ekranie.

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia byli: Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego.
Miejsce: Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim,

Wstęp bezpłatny; szacowana liczba uczestników – 300.

b) 2, 9, 16 lipca 2015 r. Cykl  koncertów „Osiecka na Bemowie” – w czasie koncertów wystąpili:

– 2 lipca – Kapela Hanki Wójciak,

– 9 lipca – Julia Rybakowska z zespołem,

– 16 lipca – Ewa Błaszczyk z zespołem.

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia był Urząd Dzielnicy Bemowo.
Miejsce: Amfiteatr Bemowo im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska
Wstęp bezpłatny; szacowana liczba uczestników łącznie – 3000.

c) 24 września 2015 r. – Koncert „Nowa energia w piosence” – Matylda Damięcka, finalistka XI edycji Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” razem zespołem Przekoty przygotowała premierowy recital z piosenkami Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach; zespół wystąpił w składzie: Joanna Duda (klawisze), Piotr Domagalski (gitara), Piotr Bukowski (kontrabas), Jan Młynarski (perkusja).

Miejsce: Studio Muzyczne Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, Program III Polskiego Radia
Partner: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,

Liczba uczestników – 150.

d) 18. Konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej” na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy i aktorów amatorów oraz dla zawodowców i aranżerów.

Konkurs składa się z trzech etapów:

– 10-12 czerwca 2015 – I etap – przesłuchania konkursowe.

Jury w składzie: Agata Passent, Arkadiusz Brykalski, Jan Borkowski, Jakub Lubowicz oraz Jerzy Satanowski – Dyrektor Artystyczny Konkursu, przesłuchało 98 podmiotów wykonawczych.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 10 uczestników.
Partner: Program 3 Polskiego Radia
Miejsce: Studio Muzyczne Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej

– 5- 9 sierpnia 2014 – II etap – 8 koncertów 10 uczestników z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Jakuba Lubowicza. Każdego dnia laureaci pracowali warsztatowo z Dyrektorem Artystycznym Konkursu – Jerzym Satanowskim, Magdą Smalarą i zespołem muzycznym.

W każdym z koncertów brał udział Laureat Nagrody Publiczności w Sopocie z 2014 roku – Mateusz Weber.

W czasie II etapu finaliści byli oceniani przez Jury w składzie: Barbara Marcinik, Ewa Wiśniewska, Iwona Demska, Aleksander Nowacki, Piotr Kruszczyński, Łukasz Rudziński, które nagrodziło:

– I miejscem – Weronikę Kowalską,

– II miejscem – Krzysztofa Szczepaniaka,

– III miejscem – Karolinę Micor

Nagrodę Publiczności otrzymał Krzysztof Szczepaniak.
Partnerem i współorganizatorem był Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
Miejsce: Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

– 10 sierpnia 2015 – II etap – koncert 10 uczestników z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Jakuba Lubowicza.
Partner: Agencja Upowszechniania Kultury w Ostródzie
Miejsce: Amfiteatr w Ostródzie

– 25 września 2015 – III etap – koncert 10 finalistów z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Jakuba Lubowicza.
Partner: Teatr Nowy w Poznaniu
Miejsce: Teatr Nowy w Poznaniu

– 26 września 2015 – III etap – koncert 10 finalistów z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Jakuba Lubowicza. Koncert był transmitowany na żywo przez Internetową Telewizję Studencką Politechniki Warszawskiej.
Partnerem i współorganizatorem wydarzenia byli: Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego.
Miejsce: Muzeum Powstania Warszawskiego
Wstęp bezpłatny; szacowana liczba uczestników – 500

– 27 września 2015 – III etap – Transmisja Koncertu Finałowego na antenie Programu III Polskiego Radia. Koncert z udziałem jury: Agata Duda-Gracz, Marek Napiórkowski, Maria Sadowska, Agnieszka Szydłowska, Joanna Trzepiecińska (przewodnicząca Jury). Jury przyznało następujące nagrody:

– I nagroda dla Karoliny Micor –  10 000,00 zł oraz 1 000 euro od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP.

II nagroda dla Justyny Kokot – 5 000,00 zł

III nagroda dla Emilii Hamerlik – 3 000,00 zł

Dodatkowo nagrodę specjalną od Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał Krzysztof Szczepaniak.

Partner: Program III Polskiego Radia
Miejsce: Studio Muzyczne Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej

– 28 września 2015 – III etap – Koncert Galowy 18. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” patronatem honorowym objęła Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent miasta st. Warszawa.

W pierwszej części Gali wystąpili finaliści Konkursu oraz nastąpiło ogłoszenie werdyktu jury. W drugiej części premierowy recital z piosenkami Agnieszki Osieckiej zaprezentowała Ewa Bem z zespołem w składzie: Andrzej Jagodziński – fortepian, Robert Majewski – trąbka, Adam Cegielski – kontrabas, Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja. Jazzowe aranżacje przygotował Andrzej Jagodziński.

Miejsce: Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie.
Liczba uczestników – 1000.

2. Fundacja razem z wydawnictwem Prószyński i S-ka przygotowała premierowe wydanie III tomu Dzienników Agnieszki Osieckiej – 1952 r. Redaktorką dzienników jest Pani Karolina Felberg-Sendecka. Współpracą z wydawnictwami zajmuje się Pani Marta Dobromirska-Passent.

Dodatkowo Fundacja wsparła merytorycznie wydane w 2015 roku dwa niezależne wydawnictwa:

– „Potargana w miłości” – biografię Agnieszki Osieckiej autorstwa Uli Ryciak, Wydawnictwo Literackie, Kraków,

– „Koleżanka” – zbiór wspomnień o Agnieszce Osieckiej pod red. Karoliny Ferlberg-Sendeckiej, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa.

3. W czerwcu 2016 roku Fundacja przygotowała nowe koszulki t-shirt z wizerunkiem Agnieszki Osieckiej; grafikę nieodpłatnie udostępnił Fundacji Pan Andrzej Pągowski.

4. W 2015 roku Fundacja złożyła wnioski:

– do programów Narodowego Centrum Kultury:

– „Kultura – Interwencje” 2015 na nagranie podkładów muzycznych do utworów Agnieszki Osieckiej; wniosek nie otrzymał dofinansowania,

– „Ojczysty + do ulubionych” na Konferencję Diarystyczną organizowaną wespół z Biblioteką Narodową; ; wniosek nie otrzymał dofinansowania,

– do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do priorytetów:

– „Muzyka” – na 19. Konkurs i Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”; wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 149 000,00 zł,

– „Teatr” – na premierowy spektakl będący adaptacją młodzieńczych dzienników Agnieszki Osieckiej; wniosek nie otrzymał dofinansowania,

– „Edukacja artystyczna” – na warsztaty wokalno-sceniczne z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego; wniosek nie otrzymał dofinansowania,

– do Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawa na obchody 80. urodzin Agnieszki Osieckiej w 2016 r., wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.

5. Fundacja przygotowała profesjonalną ofertę impresaryjną projektów, które do tej pory wyprodukowała bądź wsparła. Wydrukowaną ofertę rozesłała do największych ośrodków kultury w Polsce oraz rozesłała drogą mejlową do ośrodków z bazy adresowej Fundacji (108 adresów)

6. II BMW Półmaraton Praski 2015 – 30.08.2015 r. – współpraca promocyjna z organizatorami półmaratonu, którego trasa wiodła przez Saską Kępę. Uczestnicy imprezy biegowej mijając ulicę Francuską mieli okazję posłuchać utworu „Małgośka”. W pamiątkowej broszurze organizatorzy umieścili informację na temat twórczości Patronki i działań Fundacji. Fundacja miała także możliwość ustawienia swojego stoiska z wydawnictwami w przestrzeni miasteczka biegacza.

7. Fundacja przygotowała stoisko z wydawnictwami poświęconymi Patronce w czasie Święta Saskiej Kępy 23 maja 2015 r.

8. Fundacja wyprodukowała spoty radiowe z udziałem Katarzyny Groniec zachęcające do wpłaty 1% na rzecz organizacji (emisja w Polskim Radiu) oraz dwa spoty video o działalności Fundacji z udziałem Magdy Smalary i Anny Smołowik (emisja na kanale YouTube ).

9. Fundacja dołączyła do grupy organizacji zrzeszonych przez portal FaniMani (www.fanimani.pl), który poprzez prowizję od zakupów dokonywanych przez stronę FaniMani wspiera organizacje pożytku publicznego.

10. Z okazji 79. urodzin Patronki i premiery III tomu Dzienników w Promie Kultury Saska Kępa odbyło się spotkanie promocyjne z Karoliną Felberg-Sendecką, które poprowadziła Agata Passent z Magdaleną Nosal. W czasie spotkania fragmenty dzienników czytała Pani Hanna Rowicka. Z koncertem wystąpiła również Monika Węgiel z towarzyszeniem Janusza Bogackiego na pianinie.

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia byli: Wydawnictwo Prószyński S-ka oraz PROM Kultury Saska Kępa

Wstęp bezpłatny; szacowana liczba uczestników – 200

11. W 2015 roku Fundacja Okularnicy:

I) objęła patronatem honorowym (w wybranych przypadkach również przekazała nagrody):

– film „Picking up the pieces” w reżyserii Joshua Tebeau, który w swoim filmie wykorzystał utwór „Miasteczko Bełz” (sł. Agnieszka Osiecka, muz. Zygmunt Konieczny),

– Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej „Kiedy mnie już nie będzie” w wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego; utwory w aranżacji Andrzeja Borzyma; miejsce koncertu – PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa,

– Koncert z okazji urodzin Marii Koterbskiej „Młodszy jesteś tu o wiele lat” organizowany przez Bielską Piwnicę Artystyczną,

– I Krakowski Przegląd Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2015”,

– III Festiwal Piosenki Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,

– XI Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” w Niemodlinie

– V Przegląd Twórczości Poetów Piosenki w Lipnie,

II Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa Towary liryczne Agnieszki Osieckiej w Chorzowie

II) objęła patronatem honorowym i uczestniczyła w wydarzeniach:

– „Las Kultury” – 10 listopada 2015 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych upamiętniła twórców kultury sadząc drzewa im przypisane. Osobie Agnieszki Osieckiej została przypisana lipa o imieniu „Małgośka”. W uroczystości uczestniczyła Pani Agata Passent,

– VIII edycję Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Agnieszki Osieckiej w Bydgoszczy (Fundacja również przekazała nagrody). W jury Konkursu zasiadła Pani Agata Passent,

– 8. Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź” w Warszawie organizowany przez Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej i Klub Kultury Saska Kępa (Fundacja również przekazała nagrody). W jury Przeglądu zasiadła Bożenna Ulatowska.

– spotkanie z okazji urodzin Agnieszki Osieckiej pt. „»Filmowa Agnieszka«, czyli 79 minut kręcimy z Osiecką z okazji 79. urodzin Poetki.”. Spotkanie odbyło się 21 października 2015 r. i po raz kolejny zorganizowane zostało przez Entropię Słowa z Kinem Atlantic.

W czasie spotkania odbyła się rozmowa Artura Wolskiego z Tomaszem Raczkiem i Agatą Passent o filmowych zainteresowaniach. Fragmenty recenzji Osieckiej ze zbioru „Filmidła” przeczytała Kamilla Baar-Kochańska. Dodatkowo wyświetlono studenckie etiudy Agnieszki Osieckiej oraz odbył się występ szkolnego Teatru N.O.R.A. 

III) objęła patronatem honorowym i wspierała merytorycznie produkcję:

– płyty CD/DVD Katarzyny Groniec „Zoo z piosenkami Agnieszki Osieckiej”

– płyty Tomasza Steńczyka „Moja kokaina” wydaną przez Polskie Radio,

– płytę Jakuba Blokesza „Lwów. Szkice Miejskie”,

– płytę Joanny Kaczmarek „Przyjdę do siebie”,

– płyty Katarzyny Łopaty „Osiecka”.

12. Fundacja przez cały rok kalendarzowy prowadzi kampanię promocyjną organizowanych wydarzeń oraz tych, którym patronuje rozsyłając newslettery do przyjaciół z bazy adresowej (2244 adresów). Promocją Fundacji zajmuje się Pani Maja Raczyńska-Kaczmarek, która także prowadzi konta Fundacji na portalach społecznościowych.

13. Od strony prawnej działalnością Fundacji opiekował się na zasadzie wolontariatu dr Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji, któremu asystował Jakub Wiśniewski; od kwietnia 2015 roku do zespołu prawników dołączył jako wolontariusz Mariusz Wiese.

14. Obsługę księgową Fundacji prowadziła Joanna Drozdowska – Usługi Księgowe Drozd.

15. Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych za sprawowaną funkcję.

16. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą – sprzedaż książek i nut (Wielki Śpiewnik Agnieszki Osieckiej) w ramach sklepu internetowego oraz przy organizowanych koncertach.

17. Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego pozyskała wpłaty 1% podatku w wysokości 9 435,00 zł.

18. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374

Podpisy Członków Zarządu:

Agata Passent

Maciej Taborowski

Teresa Drozda

Warszawa, dnia 31.03.2016 r.