Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za rok 2016

 

  Sprawozdanie finansowe 2016

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 r. – KRS nr 0000090093.
REGON 017484890, NIP 525-22-32-103.

Zarząd Fundacji:
Agata Passent – prezes Zarządu
Teresa Drozda – członek Zarządu
Maciej Taborowski – członek Zarządu

Rada Fundacji:
Jan Narkiewicz-Jodko (Jan Borkowski) – członek Rady,
Krystyna Janda – członek Rady,

Magdalena Nosal – członek Rady,
Maria Rodowicz – członek Rady,
Jerzy Satanowski – członek Rady,
Adam Sławiński – przewodniczący Rady,
Małgorzata Umer-Przeradzka – członek Rady.

Posiedzenie Rady i Zarządu odbyło się w dniu 4 grudnia 2016.

Miniony rok, 2016, był dla Fundacji Okularnicy wyjątkowo obfity w wydarzenia, które były związane z obchodami 80. urodzin Agnieszki Osieckiej. Wszystkie te działania były zgodne z działalnością statutową Fundacji:

 1. XIX Konkurs i Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”:
  – odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego,
  – Koncert Galowy odbył się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej, Pani Agaty Kornhauser-Dudy,
  – Konkurs i Festiwal był realizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (149 000,00 PLN) oraz z wpłat sponsorów – Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Hoya Lens Poland Sp. z o.o., Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz z wpłat darczyńców 1%.

  Program Festiwalu 2016:

 

 1. 17 czerwca 2016 r. „Śpiewanki Osieckowe” – VI edycja koncertu, którego ideą jest wspólne śpiewanie piosenek Agnieszki Osieckiej przez artystów ze zgromadzoną publicznością; Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje na tę okazję śpiewniczki z tekstami piosenek, które nieodpłatnie są udostępnianie publiczności.W roku 2016 na scenie muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim wystąpili: Magdalena Smalara, Lena Piękniewska, Paweł Domagała i Jacek Zawada z zespołem Partnerami i współorganizatorami wydarzenia byli: Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego.
  Miejsce: Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim,
  Wstęp bezpłatny; szacowana liczba uczestników – 300.
 2. Cykl koncertów „Osiecka na Bemowie”
  Cykl koncertów zorganizowanych już po raz szósty z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w lipcu i sierpniu na scenie Amfiteatru Bemowo w warszawskim Parku Górczewska.
  W 2016 roku – z uwagi na obchody 80. urodzin Agnieszki Osieckiej zorganizowaliśmy sześć koncertów:
  7 lipca – koncert Anny Szałapak,
  14 lipca – koncert Tomasza Steńczyka – Laureat 14. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”,
  28 lipca – koncert Joanny Dark,
  11 sierpnia – koncert Joanny Lewandowskej – Laureatka 5. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”,
  18 sierpnia – koncert Joanny Trzepiecińskiej
  25 sierpnia – koncert Anny Sroki-Hryń – Laureatka 5. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, Partnerem i współorganizatorem wydarzenia był Urząd Dzielnicy Bemowo.
  Miejsce: Amfiteatr Bemowo im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska
  Wstęp bezpłatny; uczestnicy – ok. 900 osób na każdym koncercie.
 3. 19. Konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej” – Konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej był otwarty dla adeptów wokalistyki, aktorstwa oraz entuzjastów śpiewu.
  Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap Konkursu – eliminacje – 6-8 czerwca 2016
Eliminacje do Konkursu odbyły się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Jury w składzie: Agata Passent, Magda Smalara, Jan Borkowski, Jakub Lubowicz oraz Jerzy Satanowski (Dyrektor Artystyczny Konkursu) przesłuchało 172 podmiotów wykonawczych. Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 11 podmiotów wykonawczych, w tym dwa zespoły: Hash Cookies i Quinteto El Tango.

– II etap Konkursu – koncerty w Teatrze Atelier w Sopocie
W dniach 1-6 sierpnia 2016 r. dziewięciu finalistów Konkursu wzięło udział w dziewięciu koncertach w reżyserii Jerzego Satanowskiego (według regulaminu Konkursu w II etapie biorą udział tylko soliści, zespoły zaś tylko w III etapie). Koncerty prowadziła Magdalena Smalara. Wykonawcom towarzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem Jakuba Lubowicza. Czas ten był połączony z pracą warsztatową nad interpretacją piosenek.
Koncerty i warsztaty zorganizowane były we współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.
Koncerty biletowane. Publiczność: ok. 100 osób (na każdym).

7 sierpnia 2016 – Koncert 9 finalistów Konkursu w Amfiteatrze w Ostródzie, kończący II etap Konkursu.
Koncert w reżyserii Jerzego Satanowskiego prowadziła Magdalena Smalara.
Akompaniament: zespół muzyczny Jakuba Lubowicza.
Koncert biletowany. Publiczność: ok. 400 osób.

– III etap Konkursu:

– 23 września 2016 – koncert finalistów w Teatrze Nowym w Poznaniu
Każdy finalista wykonał interpretację dwóch piosenek z tekstem Agnieszki Osieckiej. Prowadzenie koncertu: Magdalena Smalara.
Akompaniament: zespół muzyczny Jakuba Lubowicza.
Koncert biletowany. Publiczność ok. 500 osób.

– 24 września 2016 roku – koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
Koncert otwarty.
Publiczność ok. 700 osób. Koncert był audiowizualnie transmitowany przez Studencką Telewizją Internetową TVPW.

– 25 września 2016 – Koncert finalistów w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.
Finaliści Konkursu – 11 podmiotów wykonawczych, wykonało przed Jury po dwie piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej.
Finalistów oceniało Jury w składzie: Kinga Dębska, Katarzyna Gaertner, Krzysztof Gosztyła, Joanna Nojszewska, Aga Zaryan.
Prowadzenie koncertu: Magdalena Smalara.
Akompaniament: zespół muzyczny Jakuba Lubowicza.
Pierwsza część koncertu (55 minut) była emitowana na antenie Programu 3 Polskiego Radia, zaś cały koncert był transmitowany na stronie internetowej Programu 3.

– 26 września 2016 – Koncert Galowy w Teatrze Muzyczny ROMA w Warszawie.

I część: Koncert finalistów (10 podmiotów) z ogłoszeniem wyników Konkursu.
Werdykt odczytała Przewodnicząca Jury Pani Aga Zaryan.
Nagrody otrzymali:
I nagroda – Joanna Ewa Zawłocka
II nagroda – Joanna Płonka
III nagroda – Hash Cookie
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymała Karolina Łopuch.
Prowadzenie koncertu: Magdalena Smalara.
Akompaniament: zespół muzyczny Jakuba Lubowicza.

II część: Koncert „Gonią wilki za owcami” w wykonaniu Katarzyny Lassak (Laureatki 17. edycji Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”), kapeli góralskiej rodziny Lassaków, Atom String Quarter, Sebastiana Karpiela-Bułecki i zespołu muzycznego pod kierownictwem Mateusza Pospieszalskiego.
Koncert ten, przyjęty owacjami na stojąco, był wydarzeniem inspirowanym różnymi tradycjami – muzyką gór, klasyczną i popularną, a zarazem ukłonem w stronę twórczości m.in. Katarzyny Gaertner, Adama Sławińskiego i Andrzeja Zielińskiego, którzy w swoich kompozycjach do tekstów Agnieszki Osieckiej, w sposób bardzo subtelny czerpali z różnych kultur i gatunków muzycznych.

 1. Projekt „Pamiętajmy o Osieckiej” – obchody 80. urodzin Agnieszki Osieckiej
  W 2015 roku Fundacja uzyskała dotację z Urzędu Miasta w Warszawie (60 000,00PLN) na przygotowanie obchodów urodzin naszej Patronki w Warszawie. Na projekt złożyło się:

 

 1. 7 koncertów otwartych dla publiczności, w tym sześciu koncertów Laureatów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w ramach cyklu „Nowa energia w piosence” oraz jednego koncertu Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” Uniwersytetu Warszawskiego:
  – 14 lutego – koncert Jakuba Blokesza w kawiarni Kalinowe Serce,
  – 17 marca – koncerty Dominiki Barabas w PROMIE Kultury Saska Kępa,
  – 26 czerwca – koncert Katarzyny Dąbrowskiej w Bielańskim Ośrodku Kultury,
  – 20 września – koncert Niki Lubowicz w Studio Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej Programu III Polskiego Radia. W czasie koncertu zostało zrealizowane nagranie audio, którego emisja nastąpiła 6 I 2017 r. na antenie Programu III Polskiego Radia oraz – dzięki wsparciu Internetowej Telewizji Politechniki Warszawskiej – transmisja audiowizualna koncertu,
  – 8 października – koncert Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” Uniwersytetu Warszawskiego odbył się na dzień przed 80. urodzinami Agnieszki Osieckiej w Studio Muzycznym im. Witolda Lutosławskiego. Udało nam się zaprosić Panią Marię Szabłowską, Panią Magdę Umer, Pana Adama Sławińskiego i Pana Pawła Sztompke do poprowadzenia koncertu. Zrealizowane nagranie z tego wieczoru zostało wyemitowane następnego dnia, 9 października 2016 r., na antenie Programu I Polskiego Radia,
  – 10 listopada – koncert Leny Piękniewskiej w PROMIE Kultury Saska Kępa,
  – 15 listopada – koncert Katarzyny Warno w 12 on 14 Jazz Club.
 2. dzięki dotacji możliwe było także przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Agnieszce Osieckiej oraz działalności Fundacji Okularnicy (www.okularnicy.org.pl), autorem projektu i jego realizacji jest Piotr Kaczmarek, który także na co dzień administruje stronę. Projekt nowej strony internetowej został wsparty przez prof. Andrzeja Świetlika. Przekazał on nam do nieodpłatnego użytku fotografię z wizerunkiem Agnieszki Osieckiej swojego autorstwa, którą użyliśmy na stronę główną. Projekt nowej witryny wsparł również Jakub Lubowicz, kompozytor i pianista, który nieodpłatnie nagrał fortepianowe intro „Piosenki
  o Okularnikach”. Strona została uruchomiona w lutym 2016 roku;
 3. w ramach projektu, Fundacja Okularnicy razem z Centrum Edukacji Artystycznej, przekazała w darze 185 kompletów Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej do szkół
  i akademii muzycznych oraz do wybranych uniwersytetów w Polsce, w których obecna jest edukacja muzyczna,
 4. z okazji obchodów 80. urodzin i dzięki przyznanej dotacji wyprodukowaliśmy 350 sztuk bezpłatnych bawełnianych toreb pamiątkowych, które dystrybuowaliśmy w czasie jesiennych koncertów w Warszawie (Niki Lubowicz, Leny Piękniewskiej, Chóru Collegium Musicum
  i Katarzyny Warno). Projekt graficzny przygotowała i zrealizowała dla Fundacji Pani Daria Mielcarzewicz/ Sklep z cytatami. Przód torby zawierał cytat z piosenki Agnieszki Osieckiej „Gonić króliczka”, zaś z tyłu napis: z okazji 80. urodzin Agnieszki Osieckiej: Logo Fundacji Okularnicy i logo Miasta St. Warszawa.

 

 1. Projekt – Saska Kępa u Agnieszki Osieckiej w twórczości i fotografii dotowany przez Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W 2016 roku z okazji 100-lecia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia w Warszawie, Fundacja Okularnicy złożyła wniosek o pozyskanie środków na przygotowanie przewodnika śladami Agnieszki Osieckiej, uzyskując 4 500 PLN dotacji na projekt. Założeniem projektu było przygotowanie broszury, która byłaby przewodnikiem po Saskiej Kępie śladami Agnieszki Osieckiej. Autorką opracowania jest Pani Bożenna Ulatowska. Przewodnik oprowadza czytelnika po trzynastu miejscach bliskich Poetce, bogato ilustrując wydawnictwo archiwalnymi fotografiami ze zbiorów rodzinnych Jana Borkowskiego, wieloletniego przyjaciela Osieckiej. W broszurze są również fotografie Jana Juchniewicza, które ukazują współczesne oblicze miejsc odwiedzanych przez Poetkę oraz skany pamiątek, które pozostawiła Osiecka.
  Opracowanie „Śladami Agnieszki Osieckiej po Saskiej Kępie” zostało wydane w 1000 egzemplarzy. W celu ułatwienia identyfikacji tych miejsc i zdarzeń została sporządzona również mapka wybranego obszaru Saskiej Kępy. Na każdej ze stron opracowania jest pokazany fragment mapy dotyczący opisanego lub zilustrowanego miejsca związanego z Poetką. Premiera wydawnictwa i jego pierwsza dystrybucja odbyła się na Święcie Saskiej Kępy 2016, w czasie którego na stoisku nr 20 w Parku Skaryszewskim Fundacja Okularnicy promowała wydawnictwo.

 

 1. W 2016 roku Fundacja złożyła wnioski:
  – do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: – „Muzyka” – na 20. Konkurs i Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”; wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 267 840 zł,
  – do Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na miniprzewodnik „Saska Kępa u Agnieszki Osieckiej w twórczości i fotografii”; wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 500 zł.

 

 1. Fundacja Okularnicy 7 maja 2016 roku zorganizowała w Centrum Kultury Wilanów w Warszawie premierowy recital z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Katarzyny Lassak, laureatki I miejsca XVII edycji Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.

 

 1. Fundacja Okularnicy z wydawnictwem Prószyński i S-ka przygotowała premierowe wydanie książek Agnieszki Osieckiej:
  – 17.05.2016 r. – Neponset w opracowaniu i z posłowiem dr Karoliny Felberg-Sendeckiej,
  – 11.10.2016 r. – Lubię farbować wróble, która stanowi kolaż wywiadów z Agnieszką Osiecką złożonych przez Panią Violettę Ozminkowski.
  Projekty wydawnicze z ramienia Fundacji koordynowała Pani Marta Dobromirska-Passent.

 

 1. Fundacja Okularnicy razem z marką Empik przygotowała kolekcję przedmiotów codziennego użytku z cytatami z twórczości Agnieszki Osieckiej. Kolekcja została zrealizowana według projektu Pani Marianny Sztymy i jest dostępna we wszystkich salonach Empik. Premiera odbyła się 20 września 2016 r.

 

 1. Fundacja Okularnicy wespół z Universal Music Polska przygotowała wydanie dwóch edycji płyty „Pamiętajmy o Osieckiej – Kolekcja Okularników”, na której obok nagrań Grzegorza Turnaua i Ewy Bem, pojawili się Laureaci Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.

 

 1. Fundacja przygotowała stoisko z wydawnictwami poświęconymi Patronce w czasie Święta Saskiej Kępy 18-19 maja 2016 r., które było częścią obchodów 100-lecia przyłączenia Gocławia-Saskiej Kępy i Grochowa do Warszawy (patrz punkt 3).

 

 1. Fundacja wyprodukowała spoty radiowe z udziałem Magdy Smalary zachęcające do wpłaty 1% na rzecz organizacji (emisja w Polskim Radiu).

 

 1. W 2016 roku Fundacja Okularnicy:

  1. wsparła Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim przekazując wybrane publikacje Agnieszki Osieckiej;
  2. objęła patronatem honorowym (w wybranych przypadkach również przekazała nagrody):
   – XII Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” w Niemodlinie,
   – II Powiatowy Konkurs Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej „Listy Śpiewające” w Bydgoszczy,
   – II edycję LOGOS Fest Tyski Festiwal Słowa,
   – III Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa „Towary liryczne” organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie,
   – XII Powiatowy Konkurs Piosenki „Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej,
   – III Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Wokalny Agnieszki Osieckiej ,,Zielono mi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
   – IX Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź 2016” organizowany przez Pana Krzysztofa Konrada i Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie,
   – koncert „Miłość brałam lekko” piosenek na urodziny Marii Koterbskiej, organizowany przez Bielską Piwnicę Artystyczną im. Marii Koterskiej,
   – koncert Katarzyny Warno i Bogdana Hołowni pt. „Sławiński przez Osiecką i nie tylko”,
   – koncert „Pejzaże bez Ciebie” w ramach XII Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaże bez Ciebie” poświęcony Agnieszce Osieckiej,
   – Koncert „Osiecka Masterclass” i „NowOsiecka” w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach organizowany przez Krzysztofa Krota z DINKS,
   – koncert „Niech żyje bal” piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Izy Połońskiej z akompaniamentem Antidotum Quartet w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina,
   – płytę „Złota Kolekcja Agnieszki Osieckiej – Mój pierwszy bal i Kiedy mnie już nie będzie” wydaną przez Warner Music Polska,
   – spotkanie z okazji 80. urodzin Agnieszki Osieckiej pt. „Lekcja z Agnieszką Osiecką”. Spotkanie odbyło się 25 października 2016 r., wzięła w nim udział dr Karolina Felberg-Sendecka, redaktorka wydania dzienników Agnieszki Osieckiej. Spotkanie organizowali: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Wydawnictwo Prószyński i S-ka oraz Kino Atlantic.

 

 1. Fundacja przez cały rok kalendarzowy prowadziła kampanię promocyjną organizowanych wydarzeń oraz tych, którym patronuje rozsyłając newslettery do przyjaciół z bazy adresowej (3500 adresów). Promocją Fundacji zajmowała się Pani Maja Raczyńska-Kaczmarek, która prowadziła także konta Fundacji na portalach społecznościowych.

 

 1. Od strony prawnej działalnością Fundacji opiekował się na zasadzie wolontariatu dr Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji, któremu asystował Jakub Wiśniewski oraz Mariusz Wiese.

 

 1. Obsługę księgową Fundacji prowadziła Joanna Drozdowska – Usługi Księgowe Drozd.

 

 1. Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych za sprawowaną funkcję.

 

 1. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą – sprzedaż książek, płyt i nut (Wielki Śpiewnik Agnieszki Osieckiej) w ramach sklepu internetowego oraz przy organizowanych koncertach.

 

 1. Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego pozyskała wpłaty 1% podatku w wysokości 6 911,30.

 

 1. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374

 

Podpisy Członków Zarządu:

Agata Passent

Maciej Taborowski

Teresa Drozda

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.