Sprawozdanie merytoryczne za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2002 r.

 Bilans i Rachunek zysków i strat za 2002

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.

Fundacją kieruje Zarząd w składzie:

 • Agata Passent – Prezes Zarządu
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maria Szymonik – członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Daniel Passent, Adam Sławiński i Magda Umer.

Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.

W 2002 roku odbyły się dwa zebrania Zarządu i Rady Fundacji, z których protokóły są załączone.

Fundacja prowadziła w 2002 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:

 1. Zorganizowano ogólnopolski Konkurs wokalny ,Pamiętajmy o Osieckiej”. Jest to konkurs dla amatorów wokalistów i aranżerów na wykonanie piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej zorganizowano w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów konkursu wokalnego.
 3. Zorganizowano koncert galowy piosenek Agnieszki Osieckiej, z udziałem laureatów Konkursu i gwiazd (Kayah i Wojciech Waglewski) w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Patronem Konkursu był Prezydent Warszawy Wojciech Kozak, zaś Patronką honorową koncertu była pani Jolanta Kwaśniewska.
 4. Zorganizowano koncert finałowy Konkursu ,Pamiętajmy o Osieckiej” w Studio im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radio.
 5. We współpracy z miesięcznikiem „Twój STYL” oraz Polskim Radiem wydano darmową płytę „Pamiętajmy o Osieckiej”, dołączoną do tego miesięcznika. Płyta obejmuje nagrania najlepszych laureatów Konkursu.
 6. Zaprojektowano, stworzono i zredagowano oficjalną stronę internetową www.okularnicy.org.pl. Strona poświęcona jest twórczości i życiu (bibliografia, dyskografia, życiorys) Agnieszki Osieckiej i jest regularnie uaktualniana. Stroną techniczną zajmuje się firma Biznet.
 7. Rozpoczęto prace nad Wielkim Śpiewnikiem Agnieszki Osieckiej. Fundacja, za zgodą kompozytorów pracujących z Patronką, odszukuje i spisuje nuty i teksty do wszystkich piosenek Agnieszki Osieckiej. Są one stopniowo wprowadzane na strony www., aby szersza publiczność miała szansę korzystać z tego dorobku.
 8. Nadzorowano prace nad pomnikiem Agnieszki Osieckiej, który stanął w Opolu. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Marian Molenda.
 9. Zainicjowano i nadzorowano wykonanie tablicy pamiątkowej, która w maju br. zostanie uroczyście (obiecał swoją obecność minister Kultury) wmurowana na domu, w którym mieszkała Agnieszka Osiecka.
 10. Agata Passent brała udział w uroczystym otwarciu biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Gminnym Centrum Kultury w Siechnicach pod Wrocławiem, a członek Rady, p. Magda Umer odwiedziła szkołę im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.
 11. We współpracy z Polskim Radiem wznowiono i zremasterowano zestaw płyt „Pięć oceanów” – antologię piosenek Agnieszki Osieckiej.

Prezes Zarządu
Agata Passent