Sprawozdanie merytoryczne za 2003 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej w 2003 roku

 Bilans i Rachunek zysków i strat za 2003

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.

Fundacją kieruje Zarząd w składzie:

 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maria Szymonik – członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Daniel Passent, Adam Sławiński i Magda Umer.

Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.

Fundacja prowadziła w 2003 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:

 1. Pod patronatem Ministra Kultury pana Waldemara Dąbrowskiego oraz Prezydenta Warszawy pana Lecha Kaczyńskiego zorganizowano VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”, konkursu otwartego dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów na interpretacje piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej.
 2. We współpracy z Teatrem „Atelier” im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzono w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.
 3. W Studiu PR im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano koncert finałowy konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz rozstrzygnięto konkurs.
 4. Zorganizowano koncert galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej w Teatrze na Woli w Warszawie. W koncercie wzięli udział laureaci konkursu oraz gościnnie zespół „Raz Dwa Trzy”. Patronką honorową koncertu galowego była pani Jolanta Kwaśniewska.
 5. Fundacja zmówiła tablicę pamiątkową na domu, w którym mieszkała Agnieszka Osiecka. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w maju z udziałem Wiceministra Kultury, burmistrza dzielnicy Praga-Południe i licznie zgromadzonych gości i mieszkańców Warszawy. Piosenkę „Malgośka” zaśpiewała a capella pani Maryla Rodowicz.
 6. Uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji Okularnicy www.okularnicy.org.pl. W części poświęconej życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej wprowadzono nowe piosenki (nuty i teksty). W części poświęconej konkursowi – bogaty fotoreportaż. Administratorem stron Fundacji jest firma Biznet.
 7. Kontynuowano prace nad Wielkim Śpiewnikiem Agnieszki Osieckiej polegające na odszukiwaniu i gromadzeniu nut i tekstów. Postanowiono, że poszczególne woluminy będą powiązane z kolejnymi kompozytorami. Pierwszy wolumin, którego wydanie planuje się w 2004 roku zawierać będzie ok.40 utworów Patronki Fundacji i Adama Sławinskiego.
  Rozpoczęto negocjacje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym na temat wspólnego wydania Śpiewnika. Redakcją zajmą się Agata Passent i Jan Borkowski.
 8. Agata Passent i Jan Narkiewiz-Jodko (Borkowski) brali udział w październiku w uroczystościach nadania imienia Agnieszki Osieckiej Zespołowi Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Agata Passent brała udział w grudniu w podobnej uroczystości nadania imienia Agnieszki Osieckiej Gimnazjum w Kamienicy Polskiej koło Częstochowy.
 9. Zebrano i przekazano Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu eksponaty tyczące Agnieszki Osieckiej na Wystawę „Z dziejów Polek”. Wystawa otwarta została w Teatrze Wielkim w styczniu 2004 roku.
 10. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Kultury o przyznanie środków na zorganizowanie wystawy z okazji 50-lecia STSu przez Muzeum Literatury w Warszawie.
 11. Fundacja nadzorowała wydanie następujących książek Agnieszki Osieckiej: „Ćma”, „Za chwilę” oraz „Fotonostalgia” (teksty do fotogramów Zofii Nasierowskich).
 12. Fundacja rozpoczęła prace nad przygotowaniem do druku zbiorów felietonów Agnieszki Osieckiej drukowanych w tygodniku „Polityka” pod tytułem: „Galeria potworów”.
 13. Fundacja prowadzi przy ul. Jakiela 8 biuro kierowane przez panią Martę Dobromirską-Passent, która odpowiada na listy i pytania internautów. Obsługę finansową sprawuje Biuro rachunkowe Sp. z o.o. DEBET. Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy.

Prezes Zarządu
Agata Passent