Sprawozdanie merytoryczne za 2004 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2004 r.

 Bilans i Rachunek zysków i strat za 2004

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.

Fundacją kieruje Zarząd w składzie:

 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.

Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.

Fundacja prowadziła w 2004 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:

 1. Pod patronatem Ministra Kultury pana Waldemara Dąbrowskiego oraz Prezydenta Warszawy pana Lecha Kaczyńskiego zorganizowano VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Jak co roku, konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów. Konkurs był dotowany przez Urząd M.St. Warszawy. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech dni 113 kandydatów.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzono w sierpniu w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Z okazji 15-lecia Teatru na zakończenie odbył się koncert galowy z udziałem laureatów poprzednich edycji konkursu.
 3. W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 26 września br. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” oraz rozstrzygnięto konkurs, który wygrała Beata Lerach z Wrocławia. Do Jury zaproszono: Ewę Bem, Monikę Dryl, Ryszarda Pracza, Adama Sławińskiego i Wiktora Zborowskiego. Konkursowi patronowali: minister kultury i prezydent m.st. Warszawy.
 4. 27 września br. zorganizowano koncert galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu oraz gwiazda wieczoru: Maryla Rodowicz z zespołem. Patronką honorową koncertu galowego była pani Jolanta Kwaśniewska.
 5. Przygotowany z inicjatywy Fundacji I tom Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej z piosenkami do muzyki Adama Sławińskiego pod red. Jana Borkowskiego i Agaty Passent wydany został we wrześniu br. wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Na sponsorów Śpiewnika Fundacja pozyskała PZU Życie i firmę Winkowski (papier i druk). Inauguracja Śpiewnika odbyła się podczas koncertu galowego, a następnie rozpoczęto wspólnie z PWM promocję publikacji.
  Trwają prace nad zbieraniem nut i tekstów do dwóch kolejnych tomów (piosenki STS), których wydanie planowane jest w 2005 roku.
 6. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w styczniu 2004 roku w otwarciu w Teatrze Wielkim wystawy „Z dziejów Polek” organizowanej przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Eksponaty tyczące Agnieszki Osieckiej zostały zebrane i wypożyczone przez Fundację.
 7. Przygotowano do druku zbiór felietonów Agnieszki Osieckiej drukowanych w latach 90. w tygodniku „Polityka” pod tytułem „Galeria potworów”. Książka została wydana w listopadzie przez wydawnictwo Prószyński i Fundacja współpracowała przy jej promocji. Za przygotowanie książki Fundacja otrzymała honorarium w wysokości 25.000 zł netto.
 8. Według projektów współpracującego z Fundacją grafika – p. Krzysztofa Weliana wyprodukowano T-shirty (750 sztuk) i kubki (250 sztuk) z napisami-cytatami z wierszy Agnieszki Osieckiej. Są one sprzedawane przy okazji koncertów oraz w sklepiku radiowym.
 9. Utworzono „sklepik Agnieszki” na stronie internetowej Fundacji, w którym można kupić wyprodukowane przez Fundacje gadżety (t-shirty i kubki) oraz książki i Śpiewnik.
 10. Uzupełniano i redagowano na bieżąco oficjalne strony internetowe Fundacji www. okularnicy.org.pl. W części poświęconej życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej wprowadzono nowe piosenki (nuty i teksty). W części poświęconej konkursowi – bogaty fotoreportaż. Wprowadzane są informacje o bieżących działaniach Fundacji. Administratorem stron Fundacji do końca 2004 roku była firma Biznet. Od stycznia z powodu rozwiązania Biznetu Fundacja zawarła (na korzystniejszych warunkach finansowych) umowę z firmą Evernet.
 11. Agata Passent i Jan Borkowski brali udział w październiku w Jazz Camping 2004 na Kalatówkach w Zakopanem. Fundacja wsparła finansowo tę doroczną imprezę jazzową i przygotowała do wydania w formie dwóch płyt CD nagrania dokonane w trakcie koncertów. Poszukuje się sponsora.
  Ponadto w ub. roku rozpoczęły się prace nad ekspozycją „slide show” z Jazz Campingu 2004 (muzyka i fotosy) w reż. Wojciecha Wieteski.
 12. Fundacja współpracowała z Muzeum Literatury w Warszawie przy organizowaniu wystawy z okazji 50-lecia STSu pt. „Raz się żyje”. Wystawa jest czynna od 18.XI.2004 do 13.III.2005. Środki przyznane Fundacji na ten cel przez Ministerstwo Kultury zostały przekazane Muzeum.
 13. Trwają prace nad skompletowaniem wszystkich utworów Agnieszki Osieckiej (tekstów piosenek, poezji i prozy) w archiwum Fundacji. Wolontariusze pomagają nam m.in. w kompletowaniu tekstów piosenek, wierszy oraz recenzji publikowanych przez A. Osiecką w latach 1990-1996 w Exlibris.
 14. Przygotowano folder informujący i podstawowych dokonaniach Fundacji oraz uaktualniono ofertę z różnymi projektami Fundacji na najbliższe dwa lata.
 15. Podczas zebrania Rady i Zarządu Fundacji w dniu 17.XI.2004 przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie Daniela Passenta i przyjęto do Rady Marylę Rodowicz. Prezes Agata Passent odwołała z Zarządu p. Marię Szymonik i powołała na to miejsce p. Macieja Taborowskiego. Rozważana była również możliwość przyjęcia przez Fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Władze Fundacji nie podjęły jeszcze w tej sprawie decyzji.
 16. Fundacja sprawuje pieczę nad placówkami patronackimi i miejscami pamięci o naszej patronce, których przybywa. 3 maja 2004 roku uroczyście nadano imię Agnieszki Osieckiej Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipianach. Uroczystościom, które odbyły się z udziałem miejscowych władz, nadano bardzo uroczystą oprawę.
 17. 3 grudnia 2004 roku odsłonięto w Tarnowie przy ulicy Wałowej rzeźby postaci trojga poetów: obok Agnieszki Osieckiej „usiedli” Zbigniew Herbert i Jan Brzechwa. Z okazji uroczystości odsłonięcia odbył się koncert, który prowadziła Magda Umer, a przygotował Jerzy Satanowski.
 18. Trwały prace przygotowawcze nad projektem „Herbaciane nonsensy” – koncertu piosenek jazzowych do słów Agnieszki Osieckiej.
 19. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomagają stale dwie wolontariuszki: Emilia Cieniuch i Anna Gołda. Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski. Obsługę finansową sprawuje Biuro „Debet”.

Prezes Zarządu
Agata Passent