Sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2005 r.
 
 
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.
Fundacją kieruje Zarząd w składzie:
 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.
Fundacja prowadziła w 2005 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:
 1. Pod patronatem Ministra Kultury pana Waldemara Dąbrowskiego oraz Prezydenta Warszawy pana Lecha Kaczyńskiego zorganizowano VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów. Na konkurs uzyskaliśmy dwie dotacje: Urzędu m.st. Warszawy w wys. 40.000 zł oraz Ministerstwa Kultury w wys. 29.000 zł. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech ponad 150 kandydatów.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzono w sierpniu w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.
 3. W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 11 września br. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas którego rozstrzygnięto konkurs. Do Jury zaproszono: Ewę Błaszczyk, Katarzynę Groniec, Beatę Lerach, Zbigniewa Namysłowskiego i Pawła Sztompke. Wygrała Małgorzata Czajka z Warszawy. Konkursowi patronowali: minister kultury i prezydent m.st. Warszawy.
 4. 12 września br. zorganizowano koncert galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu oraz gwiazda wieczoru: Anna Serafińska z swoimi gośćmi. Patronką honorową koncertu galowego była pani Jolanta Kwaśniewska.
 5. Przygotowano i wydano wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym kolejne dwa tomy Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej: tom II pt. „Piosenki STS i nie tylko” z piosenkami do muzyki Jarosława Abramowa-Newerlego, Marka Lusztiga, Edwarda Pałłasza, Zbigniewa Rudzińskiego i Wojciecha Solarza oraz tom III pt. „Apetyt na życie” z piosenkami do muzyki Przemysława Gintrowskiego, Macieja Małeckiego i Jerzego Satanowskiego. Redakcją Śpiewnika nadal zajmują się Jan Borkowski i Agata Passent. Sponsorami Śpiewnika są pozyskani przez Fundację: PZU Życie i firma Winkowski (papier i druk).

  Promocja II tomu Śpiewnika z udziałem pp. Abramowa, Pałłasza i Solarza odbyła się 9 czerwca 2005 r. w siedzibie PWM w Warszawie z udziałem wielu gości i prasy. Uroczystość uświetnił występ Magdaleny Smalary, jednej z laureatek konkursu.

  Promocja III tomu odbyła się 23 września w Krakowie, w Piwnicy pod Baranami z udziałem Agaty Passent i Jana Borkowskiego. Wystąpili Mirosława Szawińska i Katarzyna Zielińska (laureatki konkursu) oraz Marcin Sanakiewicz.

  Fundacja uzyskała dotację na wydanie III tomu Śpiewnika w wysokości 10.000 zł od należącego do Ministerstwa Kultury Instytutu Książki.

  Oba tomy były także przedstawione podczas uroczystego koncertu galowego zamykającego konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej”.

  W przygotowaniu są kolejne dwa tomy z piosenkami Seweryna Krajewskiego (termin wydania przewiduje się na połowę marca 2006 r.). Trwają prace nad zbieraniem nut i tekstów do następnych tomów.
 6. Przebudowano witrynę Fundacji dzięki dotacji Ministerstwa Kultury w wysokości 20.000 zł. Prace trwały od września do końca grudnia 2005 r. Stronę informatyczną powierzono firmie „Mediateam” z Płocka, która wywiązała się z umowy. Inna, polecana firma „eo-networks” z Warszawy przedstawiła zbyt wygórowane warunki finansowe.

  Zmieniono providera naszej witryny na profesjonalny serwer Home i co za tym idzie wszyscy, także wolontariusze, mają tam skrzynki mailowe.

  Zaangażowano na okres półroczny na umowę o dzieło redaktora prowadzącego Gazetę witryny, panią Magdalenę Kuźnik.
 7. Poza zmianą wyglądu i formy na bieżąco uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji www.okularnicy.org.pl. W części poświęconej życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej wprowadzono nowe piosenki (nuty i teksty), jednakże w związku z wydawaniem Śpiewnika część nut musiała być usunięta ze strony www.
 8. Fundacja prowadziła sprzedaż zarówno gadżetów Fundacji (t-shirty i kubki), jak też Śpiewnika, książek i płyty „Pamiętaj…MY o Osieckiej” w sklepiku internetowym, poprzez sklepik radiowy (przy TRÓJCE na ul. Myśliwieckiej) oraz przy okazji różnych imprez i koncertów z udziałem naszych laureratów.

  T-shirty, kubki i „Galeria potworów” oraz II i III tomy Śpiewnika są własnością Fundacji, płyty CD przyjęliśmy w komis od duetu M.Kołaczkowski-M.Ślizowska, a książki częściowo są kupione bez marż w wydawnictwach, częściowo dane nam w komis, a częściowo podarowane przez Agatę Passent. Zarobek Fundacji na sprzedaży książek wynosi ok. 10% ceny detalicznej.

  Sprzedano:
  T-shirty – 85 sztuk
  Kubki „Herbaciane nonsensy” – 55 sztuk
  Płyty CD „Pamiętaj…MY o Osieckiej” – 10 sztuk
  Książki: Galeria potworów – 16
  Antologia STS – 3
  Za chwilę – 2
  Ćma 1
  Czarna wiewiórka – 2
  Fotonostalgia – 4
  Agnieszki – 6
  Nie narzekajmy na klimat – 1
  Na początku był negatyw – 2
  Ptakowiec – 4
  Rozmowy poufne – 3
  Śpiewniki: Tom I – 51 (przekazane „w komis” przez PWM)
  Tom II – 64
  Tom III – 31
 9. W dniu 6 marca 2005 r., w siódmą rocznicę śmierci Poetki, Fundacja zorganizowała bez pomocy sponsorów z zewnątrz (Prezes Agata Passent wpłaciła na ten cel 40.000 zł) koncert „Herbaciane nonsensy”. Koncert odbył się w Studio Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej Wystapili Ewa Bem, Grzegorz Turnau, Andrzej Dąbrowski, Anna Serafińska, Monika Dryl i Monika Czuba. Piosenki zaranżował Włodzimierz Nahorny, który wystąpił ze swoim zespołem oraz specjalnie dla Ewy Bem – Piotr Wyleżoł.Gospodarzem wieczoru był Kuba Strzyczkowski.

  Nagranie z koncertu (wraz z kilka utworami oddzielnie nagranymi w Studio przez Seweryna Krajewskiego) jest przygotowane do wydania w formie płyty CD pod tym samym tyułem. Wydawcami płyty będzie Fundacja, Polskie Radio i Pomaton. Długotrwałe przygotowania trójstronnej umowy prowadził Maciej Taborowski. Ukazanie się płyty przewidziane jest na marzec 2006 r.
 10. Agata Passent i Jan Borkowski brali udział w październiku w „Jazz Camping 2005” na Kalatówkach w Zakopanem. Podobnie, jak w roku ubiegłym Fundacja wsparła finansowo tę doroczną imprezę jazzową z funduszy uzyskanych w Urzędzie miasta Zakopane.
 11. Trwają prace nad skompletowaniem wszystkich utworów Agnieszki Osieckiej (tekstów piosenek, poezji i prozy) w archiwum Fundacji. Pomagają nam w tym wolontariusze.
 12. Zgodnie z umową z PWM z każdego tomu Śpiewnika 1000 egzemplarzy pozostaje w gestii Fundacji. Zawarto umowy z następującymi dystrubutorami: Grupa Matras (300 egz. każdego tomu), PLATON – 100 egz., Firma Jacek Olesiejuk – 200 egz. oraz merlin.pl – 50 egz. Pozostałe 350 egzemplarzy każdego tomu staramy się sprzedać sami poprzez sklepik internetowy, sklepik radiowy i przy okazji różnych imprez i koncertów.

  W 2005 roku sprzedaliśmy poprzez dystrybutorów 126 egz. II tomu i 75 egz. III tomu.
 13. Pozyskano nieodpłatny magazyn na przechowywanie śpiewników w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
 14. Fundacja sprawuje pieczę nad placówkami patronackimi i miejscami pamięci o naszej patronce. 8 października 2005 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przekazania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie. Uroczystościom, które odbyły się z udziałem miejscowych władz, nadano bardzo uroczystą oprawę. Na zaproszenie dyrekcji szkoły wzięli w nich udział przedstawiciele Zarządu Fundacji: Agata Passent oraz Maciej Taborowski.
 15. Wprowadziliśmy system Skype umozliwiający bezpłatne rozmowy poprzez internet.
 16. Przedstawiciel Fundacji (Adam Sławiński) znalazł się w zespole d/s muzyki przy Urzędzie Miasta. Poparliśmy projekt budowy w stolicy sali koncertowej.
 17. Fundacja zwróciła się do Urzędu Dzielnicy Żoliborz o wsparcie projektu postawienia rzeźby interaktywnej w okolicy parku Żeromskiego oraz o nazwanie skwerku przy Cytadeli imieniem Agnieszki Osieckiej. Nie uzyskaliśmy dotychczas jednoznacznej zgody na ten projekt.
 18. Fundacja współpracuje z Urzędem Dzielnicy Praga- Płd. w związku z planowanym w połowie maja 2006 jednodniowym „Festiwalem Agnieszki Osieckiej” na Saskiej Kępie. Konsultowany jest z przedstawicielami fundacji kształt rzeźby Agnieszki Osieckiej, która ma stanąć na ul. Francuskiej.
 19. Zakupiono pamiątkową wstęgę na grób Agnieszki Osieckiej.
 20. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomagały wolontariuszki: Emilia Cieniuch i Anna Gołda. Od października odeszła pani Emilia Cieniuch i zamieniła ją pani Magdalena Nosal, studentka muzykologii w Warszawie. Powierzono jej przede wszystkim przygotowywanie audycji Radia Okularników na stronie www.

  Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji.

  Obsługę finansową sprawuje Biuro „Debet”.
Agata Passent
Prezes Zarządu