Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2006 r.
 
 
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.
Fundacją kieruje Zarząd w składzie:
 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.
Fundacja prowadziła w 2006 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:
 1. Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz Pełniącego obowiązki Prezydenta Warszawy pana Kazimierza Marcinkiewicza zorganizowano IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów. Na konkurs uzyskaliśmy dwie dotacje: Urzędu m.st. Warszawy w wys. 40.000 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 25.000 zł. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech 110 kandydatów. W skład Jury weszli: Barbara Dziekan – przewodnicząca, Jerzy Satanowski, Jan Borkowski, Janusz Strobel, Adam Sławiński – członkowie.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzono w dniach 8-12 sierpnia 2006 r. w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Odbyło się10 koncertów dla publiczności. Konkurs w Sopocie zakończył się następującym wynikiem:
  1. Nagrodę Prezydenta Sopotu i Nagrodę publiczności otrzymała Emilia Witkiewicz
  2. Trzy nagrody dziennikarzy otrzymali:
   • I miejsce Katarzyna Dąbrowska
   • II miejsce Emilia Witkiewicz
   • III miejsce Dominika Dulny
 3. Po raz pierwszy w tym roku klamrą zamykającą II etap Konkursu był koncert w Leśniczówce Pranie, który odbył się 13 sierpnia 2006 r. w położonym nad jeziorem Nidzkim muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przyznane tam zostały oddzielne nagrody :
  • Nagrodę Burmistrza Piszu otrzymała Magdalena Dzięgiel
  • Nagrodę publiczności otrzymała Katarzyna Dąbrowska
 4. W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 16 września 2006 r. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas którego rozstrzygnięto konkurs. Jury finałowego etapu Konkursu w składzie: Jacek Cygan, przewodniczący oraz Małgorzata Czajka, Anna Serafińska, Justyna Steczkowska i Krystyna Tkacz, po wysłuchaniu 11 wykonawców postanowiło przyznać I nagrodę Katarzynie Dąbrowskiej z Warszawy. Przyznano po dwie II i III nagrody. Konkursowi patronowali: minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prezydent m.st. Warszawy.
 5. 17 września 2006 r. zorganizowano po raz pierwszy w Teatrze Na Woli dodatkowy koncert dla publiczności w formie próby generalnej.
 6. 18 września 2006 r. odbył się koncert galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu oraz gwiazda wieczoru: Maciej Miecznikowski ze swoim zespołem. Patronką honorową koncertu galowego była pani Maria Kaczyńska.
 7. Na prośbę Ośrodka Kultury w Płocku wybrano 25 zdjęć Agnieszki Osieckiej (w większości autorstwa Jana Borkowskiego). Z przygotowanych w przygotowalni RoMAQ fotogramów powstała na koszt ośrodka w Płocku wystawa, którą Fundacja wypożyczyła na koncert galowy w Teatrze Na Woli. Wystawa jest wypożyczana z Płocka różnym instytucjom i dzięki temu mogą ją oglądać ludzie w wielu miejscach Polski.
 8. W marcu ukazała się płyta pt. „Herbaciane nonsensy” z nagrań z koncertu (wraz z kilka utworami oddzielnie nagranymi w Studio przez Seweryna Krajewskiego), który odbył się rok wcześniej w Studio Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej. Wydawcami płyty była Fundacja, Polskie Radio i EMI-Pomaton. Długotrwałe przygotowania trójstronnej umowy prowadził Maciej Taborowski.
  Wytwórnia EMI-Pomaton sprzedała w 2006 roku 2389 sztuk płyty „Herbaciane nonsensy”.
 9. Fundacja wspierała także promocję płyty pt.„Gadu gadu” z piosenkami Agnieszki Osieckiej nagranej przez Annę Serafińską.
 10. Przedstawiciele Fundacji współuczestniczyli przy organizowaniu pierwszego „Dnia Saskiej Kępy”, który odbył się 13 maja 2006 r. i był w całości poświęcony Agnieszce Osieckiej. Miał formę całodziennego festynu na zamkniętej dla ruchu ulicy Francuskiej, na której odbywały się koncerty. Odbyło się symboliczne odsłonięcie gipsowej rzeźby Agnieszki Osieckiej, której odlew z brązu ma stanąć na ulicy Francuskiej w maju 2007 roku. Przedstawiciele Fundacji brali udział w pracach komisji oceniającej projekt rzeźby Agnieszki Osieckiej.

  Fundacja prowadziła tam dwa swoje stoiska, w których można było kupić książki Agnieszki Osieckiej, śpiewniki oraz fundacyjne koszulki i kubki.
 11. Przygotowano i wydano wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym kolejne trzy tomy Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej: tomy IV pt. „Strofki o miłości” oraz tom V pt. „Strofki o miłości i przemijaniu” z piosenkami do muzyki Seweryna Krajewskiego oraz tom VI pt. „Rock and roll” z piosenkami do muzyki Andrzeja Zielińskiego. Redakcją Śpiewnika nadal zajmują się Jan Borkowski i Agata Passent. Sponsorami Śpiewnika są pozyskani przez Fundację: PZU Życie i firma Winkowski (papier i druk).

  Promocja IV i V tomu Śpiewnika z udziałem Seweryna Krajewskiego odbyła się w kwietniu 2006 r. podczas koncertu w Studio Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej z udziałem wielu gości i prasy. Wystąpili: Maryla Rodowicz, Grzegorz i Patrycja Markowscy i sam Seweryn Krajewski.

  Promocja VI tomu odbyła się we wrześniu, na koncercie galowym w Teatrze Na Woli.

  Mimo złożenia odpowiednich wniosków Fundacja nie uzyskała od MKiDN dotacji na tomy wydane w 2006 r.

  Już w styczniu 2007 wudano tom VII z piosenkami Zygmunta Koniecznego i Ewy Korneckiej pt. „Krakowskie anioły”, a w przygotowaniu jest tom VIII z muzyką Jacka Mikuły i Katarzyny Gaertner i Jana Pietrzaka (przewidywany termin – maj 2007). Trwają prace nad zbieraniem nut i tekstów do następnych tomów.
 12. Trwały prace nad poszerzaniem wortalu Fundacji. Po kilku miesiącach, z powodu zaniedbywania obowiązków zwolniono redaktora prowadzącego Gazetę witryny, panią Magdalenę Kuźnik. Nie zatrudniono innego redaktora z zewnątrz.

  Siłami Fundacji na bieżąco uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji www.okularnicy.org.pl W części poświęconej życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej wprowadzono nowe działy. Trwają starania nad pozyskaniem zgody wydawców prasy na zamieszczanie przedruków tekstów Agnieszki i o Agnieszce Osieckiej. W związku z wydawaniem Śpiewnika na wortalu pozostawiono po 10 tekstów i nut, które zawarte są w śpiewnikach, ale dostępne są wszystkie posiadane przez Fundację utwory, których nie obejmują śpiewniki.

  Wprowadzono do wortalu Radio Okularników, które przygotowuje wolontariuszka, pani Magdalena Nosal.
 13. Przedstawiciele Fundacji: Agata Passent i Jan Borkowski spotkali się z nowymi władzami fonografii Polskiego Radia. Ustalono, że Polskie Radio wyda płytę Macieja Miecznikowskiego z piosenkami Agnieszki Osieckiej i Andrzeja Zielińskiego. Omówiono także wznowienie 5-płytowego albumu pt. „Pięć oceanów” wzbogaconego o nowe piosenki wybrane przez córkę Poetki i Jana Borkowskiego.
 14. Fundacja prowadziła sprzedaż zarówno gadżetów Fundacji (t-shirty i kubki), jak też Śpiewnika, książek i płyt w sklepiku internetowym, poprzez sklepik radiowy (przy TRÓJCE na ul. Myśliwieckiej) oraz przy okazji różnych imprez i koncertów z udziałem naszych laureatów. Płyty kupowano z obniżoną marżą od wydawców. W związku z wprowadzeniem od września 2006 r. nakazu posiadania kas fiskalnych do sprzedaży płyt indywidualnym odbiorcom, zrezygnowano od tego czasu ze sprzedaży płyt i DVD. Nadal sprzedajemy je sklepikowi radiowemu Trójki, co jest zgodne z prawem.

  T-shirty, kubki i „Galeria potworów” oraz Śpiewnik są własnością Fundacji, a pozostałe książki częściowo są kupione z niską marżą w wydawnictwach, częściowo oddane nam w komis, a częściowo podarowane przez Agatę Passent. Zarobek Fundacji na sprzedaży książek wynosi ok. 10% ceny detalicznej.

  Ogólna sprzedaż różnych artykułów przez Fundację (śpiewników, kubków, koszulek, ksiażek i płyt) wyniosła w 2006 roku netto 31.219,57.

  Koszt zakupu wymienionych towarów wyniósł 14.714,99. Zatem zysk wyniósł 16.504,58.

  Sprzedaż Śpiewników przez hurtownie:

  Matras: 240 sztuk
  przychód netto 5.152,85
  koszt do sprzedaży 3.958,98
  zysk ze sprzedaży 1193,87
  Olesiejuk: 74
  przychód netto 1576,50
  koszt 1147,96
  zysk 428,54
  Platon: 17
  Merlin: 113
  przychód 2.386,92
  koszt 1634,81
  zysk 752,11
  Razem przez dystrybutorów: 444

  Sprzedaż przez Fundację:

  1. Dystrybucja Śpiewników

  Tom I – 29 sprzedanych, 9 gratisów,
  Tom II – 13 sprzedanych, 10 gratisów,
  Tom III – 20 sprzedanych, 7 gratisów,
  Tom IV – 33 sprzedane, 54 gratisów,
  Tom V – 42 sprzedane, 47 gratisów,
  Tom VI – 13 sprzedanych, 43 gratisy.

  Razem sprzedano przez Fundację: 150

  2. Pozostała sprzedaż:

  a. Koszulki – 141
  b. Kubki – 61
  c. Książki:
  Za chwilę – 5
  Ćma – 4
  Czarna wiewiórka – 6
  Fotonostalgia – 8
  Agnieszki – 8
  Nie narzekajmy na klimat – 1
  Na początku był negatyw – 2
  Ptakowiec – 6
  Zabawy poufne – 33
  d. Płyty CD (styczeń-sierpień):
  Pamiętaj..My o Osieckiej – 61 sprzedanych 7 gratisów
  Herbaciane nonsensy – 80 sprzedanych, 35 gratisów;
  Rosyjskie sentymenty – 4 sprzedane, gratisów 0
  Gadu gadu – 23 sprzedane, 1 gratis
  e. DVD „Zielono mi” – 3 gratisy
 15. Zgodnie z umową z PWM z każdego tomu Śpiewnika 700 egzemplarzy pozostaje w gestii Fundacji. Zawarto umowy z następującymi dystrubutorami: Grupa Matras (300 egz. każdego tomu), PLATON – 20 egz., Firma Jacek Oleksiejuk – 50 egz. oraz merlin.pl – 50 egz. 200 egz. przechowujemy w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. Pozostałe 80 egzemplarzy każdego tomu staramy się sprzedać sami poprzez sklepik internetowy, sklepik radiowy i przy okazji różnych imprez i koncertów.
 16. Jan Borkowski wziął udział w październiku w „Jazz Camping 2006” na Kalatówkach w Zakopanem. Podobnie, jak w roku ubiegłym Fundacja zwróciła się do Urzędu miasta Zakopane o dofinansowanie tej dorocznej imprezy jazzowej, ale nie uzyskała jej.
 17. Trwają prace nad skompletowaniem wszystkich utworów Agnieszki Osieckiej (tekstów piosenek, poezji i prozy oraz wypowiedzi i audycji radiowych i telewizyjnych) w celu stworzenia profesjonalnego, zdigitalizowanego archiwum Fundacji. Fundacja będzie się starała o dofinansowanie tego projektu z Fundacji Kronenberga oraz zwróci się do producentów sprzętu i programów komputerowych o ich nieodpłatne przekazanie.
 18. W listopadzie 2006 Fundacja zainwestowała 50.000 zł w fundusz inwestycyjny „Opera”, który służy wyłącznie fundacjom i innym organizacjom pozarządowym.
 19. Przedstawiciel Fundacji, przewodniczący Rady, pan Adam Sławiński brał udział w okresowych naradach działu ds. muzyki miasta st. Warszawy.
 20. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomaga wolontariuszka: Magdalena Nosal oraz sporadycznie inni wolontariusze.
 21. Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji.
 22. Obsługę finansową sprawuje Biuro „Debet”.
Agata Passent
Prezes Zarządu