Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2007 r.
 
 
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.
Fundacją kieruje Zarząd w składzie:
 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.
Fundacja prowadziła w 2007 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:
 1. Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz Prezydenta Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz zorganizowano X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów. Na konkurs uzyskaliśmy dwie dotacje: Urzędu m.st. Warszawy w wys. 50.200 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 25.000 zł. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech dni 134 kandydatów. W skład Jury weszli: Agata Passent, Magda Umer, Jan Borkowski, Jerzy Satanowski, Adam Sławiński.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzone zostały w dniach 8-12 sierpnia 2007 r. w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” pod kierunkiem Magdy Umer i Jerzego Satanowskiego. Odbyło się10 koncertów dla publiczności. Uczestnikom konkursu akompaniował zespół „Kameleon” Hadriana Tabęckiego. Konkurs w Sopocie zakończył się następującym wynikiem:
  1. Nagrodę Prezydenta Sopotu i Nagrodę publiczności otrzymała Anna Smołowik.
  2. Trzy nagrody dziennikarzy otrzymali:
   • I miejsce Anna Smołowik
   • II miejsce Mariusz Orzechowski
   • III miejsce Kinga Kaczor
 3. Po raz drugi odbył się zamykający II etap Konkursu był koncert w Leśniczówce Pranie (13 sierpnia 2007 r.) w położonym nad jeziorem Nidzkim muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nagrodę publiczności otrzymała w Praniu Anna Smołowik.
 4. W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 15 września 2007 r. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas którego rozstrzygnięto konkurs. Jury finałowego etapu Konkursu w składzie: Daniel Olbrychski – przewodniczący, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Miśkiewicz, Monika Makowska–Wasowska i Jacek Mikuła, po wysłuchaniu 12 wykonawców postanowiło przyznać:
  • I nagroda (10.000,- zł) – Emilia Goszczycka
  • II nagroda (5.000,- zł) – Anna Smołowik
  • III nagroda (3.000,- zł) – Magdalena Krzywda

   Konkursowi patronowali: minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prezydent m.st. Warszawy.

   Pozyskaliśmy w tym roku trzech prywatnych sponsorów, którzy wsparli finansowo koncert galowy: Bank Zachodni WBK, Coca-Cola Services Poland oraz W. Kruk.
 5. 16 września 2007 r. odbył się Koncert Galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu.

  Część II Koncertu Galowego stanowił spektakl „Damą być” w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego w wykonaniu aktorek – laureatek ubiegłych edycji konkursu.

  Patronką honorową koncertu galowego była pani Maria Kaczyńska.
 6. Fundacja wsparła promocję płyty pt. „Czarodzieje” z piosenkami Agnieszki Osieckiej nagranej przez Macieja Miecznikowskiego.
 7. Fundacja współpracowała (głównie w osobie Jana Borkowskiego) przy wydaniu dwóch insertów z piosenkami Agnieszki Osieckiej: do Dziennika oraz Gazety Wyborczej.
 8. Prezes Agata Passent wzięła udział w uroczystościach na cześć Agnieszki Osieckiej w szkole w Golubiu-Dobrzyniu oraz w festiwalu osób niepełnosprawnych do Łodzi. Na obu imprezach śpiewano piosenki Osieckiej, a Agata Passent wręczała książki i śpiewniki. Wsparliśmy tez aukcję w Komorowie podarowując im książki.
 9. Fundacja przyczyniła się do II wydania książki „Zabawy poufne” Agnieszki Osieckiej oraz książki „Haftowane gałgany” Krystyny Sienkiewicz i Agnieszki Osieckiej.
 10. Przedstawiciele Fundacji współuczestniczyli przy organizowaniu drugiego „Święta Saskiej Kępy”, który odbył się 19 maja 2007 r. Tegoroczny festyn rozpoczął się od odsłonięcia rzeźby Agnieszki Osieckiej ustawionej na rogu ul. Francuskiej i Obrońców. Przedstawiciele Fundacji brali udział w przygotowaniu tego święta, m.in. zorganizowaliśmy koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego (pod batutą Andrzeja Borzyma), który śpiewał piosenki Agnieszki Osieckiej zaaranżowane po raz pierwszy na chór.

  Fundacja prowadziła tam swoje stoisko, w którym można było kupić książki Agnieszki Osieckiej, śpiewniki oraz fundacyjne koszulki i kubki.
 11. Przygotowano i wydano wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym kolejne dwa tomy Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej: tom VII pt. „Krakowskie Anioły” do muzyki: Marka Grechuty, Zygmunta Koniecznego, Ewy Korneckiej, Grzegorza Turnaua, Andrzeja Zaryckiego oraz tom VIII pt. „Małgośka” z piosenkami do muzyki Katarzyny Gertner, Jacka Mikuły, Jana Pietrzaka. Redakcją Śpiewnika nadal zajmują się Jan Borkowski i Agata Passent. Sponsorami Śpiewnika są pozyskani przez Fundację: PZU Życie i firma Winkowski (papier i druk).

  Promocja VII tomu odbyła się w lutym w Krakowie przy okazji obchodów 70-lecia urodzin Zygmunta Koniecznego i była zorganizowana głównie przez współwydawcę śpiewnika – PWM. Promocja VIII tomu Śpiewnika z udziałem Jacka Mikuły odbyła się we wrześniu, na koncercie galowym w Teatrze Na Woli.

  Mimo złożenia odpowiednich wniosków Fundacja nie uzyskała od MKiDN dotacji na tomy wydane w 2007 r.
 12. W maju Agata Passent odebrała z Muzeum Literatury archiwum Agnieszki Osieckiej przechowywane tam przez 10 lat od Jej śmierci. Agata Passent przekazała wszystkie materiały i pamiątki do opracowania w Fundacji. Cały czas trwają prace nad skompletowaniem wszystkich utworów Agnieszki Osieckiej (tekstów piosenek, poezji i prozy oraz wypowiedzi i audycji radiowych i telewizyjnych).

  Poczyniono poważne kroki w celu stworzenia profesjonalnego, zdigitalizowanego archiwum Fundacji.:

  – pozyskano nieodpłatnie profesjonalny program do archiwizacji ZEUS od jej właściciela – firmy KSI,

  – wykonano wiele pracy w celu pozyskania środków na stworzenie archiwum: dwukrotnie składano wniosek o dotację finansową do Fundacji L. Kronenberga (dwa razy spotkała nas odmowa) oraz do innych sponsorów prywatnych. Uzyskaliśmy ustną zgodę na dofinansowanie tego projektu przez firmę Coca-Cola Services, które będzie rozłożone na 3 lata.

  – pozyskano dla biura Fundacji od firmy Hewlett Packard Polska kolorową laserową kopiarko- skanero-drukarkę. Zakupiliśmy po rabatowych cenach uzyskanych w HP komputer o parametrach potrzebnych do prac archiwizacyjnych oraz dwa nowe monitory.

  – złożono do MKiDN wniosek o dofinansowanie tego projektu oraz o patronat ministra.

  – wystąpimy do Urzędu m.st. Warszawy o dotację na rzeźbę interaktywną, która stanowi teraz część projektu Archiwum.
 13. Siłami Fundacji na bieżąco uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji www.okularnicy.org.pl. Redakcją i kontaktami z administratorem zajmuje się Jan Borkowski. Trwają poszukiwania redaktora strony. Zawieszono 76 audycji w Radiu Okularników, po czym przerwano prace nad nowymi audycjami. Cały czas dostępne są przygotowane uprzednio audycje.
 14. Fundacja prowadziła sprzedaż zarówno gadżetów Fundacji (t-shirty i kubki), jak też Śpiewnika, książek w sklepiku internetowym, poprzez sklepik radiowy (przy TRÓJCE na ul. Myśliwieckiej) oraz przy okazji różnych imprez i koncertów z udziałem naszych laureatów. W związku z brakiem kasy fiskalnej, płyty CD sprzedajemy tylko sklepikowi radiowemu Trójki.

  T-shirty, kubki i „Galeria potworów” oraz Śpiewnik są własnością Fundacji, a pozostałe książki częściowo są kupione z niską marżą w wydawnictwach, częściowo oddane nam w komis, a częściowo podarowane przez Agatę Passent. Zarobek Fundacji na sprzedaży książek wynosi ok. 10% ceny detalicznej.
 15. W 2007 roku sprzedano następujące ilości śpiewników:

  przez dystrybutorów w fundacji
  t. 1 0 39 + 11 gratisów
  t. 2 159 sztuk 32 +13 gratisów
  t. 3 191 sztuk 34 + 15 gratisów
  t. 4 55 sztuk 49 + 13 gratisów
  t. 5 70 sztuk 44 + 17 gratisów
  t. 6 65 sztuk 39 + 16 gratisów
  t. 7 130 sztuk 40 +55 gratisów
  t. 8 62 sztuki 28 + 80 gratisów

  Ponadto sprzedano 133 koszulki, 34 kubki oraz 85 książek (rozdano 37 książek gratis).
 16. Zgodnie z umową z PWM od VII tomu Śpiewnika zmniejszyliśmy nakład do 1500 egzemplarzy. 500 egzemplarzy pozostaje w gestii Fundacji. Kontynuujemy umowy z następującymi dystrubutorami: Grupa Matras (200 egz. każdego tomu), PLATON – 20 egz., Firma Jacek Oleksiejuk – 50 egz. oraz merlin.pl – 50 egz. Resztę przechowujemy w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
 17. Fundacja pozyskała wsparcie Gminy Zakopane w wysokości 8000 zł na dofinansowanie odbywającego się w październiku w Zakopanem „Jazz Camping Kalatówki 2007”.
 18. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja pozyskała wpłaty 1% podatku w wysokości 5919 zł
 19. Fundacja zainwestowała 40.000 zł w fundusz inwestycyjny „Opera” dla fundacji i innych organizacji pozarządowych.
 20. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomagały trzy wolontariuszki oraz częściowo odpłatnie Magdalena Nosal, która zajmuje się wdrażaniem projektu Archiwum.
 21. Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji.
 22. Obsługę księgową prowadziło Biuro „Debet”.
Agata Passent
Prezes Zarządu