Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2008 r.
 
 
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.
Fundacją kieruje Zarząd w składzie:
 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.
Fundacja prowadziła w 2008 działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:
 1. Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydenta Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz zorganizowano XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”.

  Konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy, aktorów i aranżerów. Na konkurs uzyskaliśmy dwie dotacje: Urzędu m.st. Warszawy w wys. 50.000 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 25.000 zł. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech dni 130 uczestników. W skład Jury weszli: Jan Borkowski, Agata Passent, Jerzy Satanowski (przewodniczący), Adam Sławiński, Anna Sroka.

  Konkursowi patronowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydent m.st. Warszawy.

  Pozyskaliśmy w tym roku trzech prywatnych sponsorów, którzy wsparli finansowo koncert galowy: Bank Millennium, Coca-Cola Services Poland (fundator I nagrody) oraz W. Kruk.
 2. We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzone zostały w dniach 2-9 sierpnia 2008 r. w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” pod kierunkiem Magdy Umer i Jerzego Satanowskiego. Odbyło się10 koncertów dla publiczności. Uczestnikom konkursu akompaniował zespół „Kameleon” Hadriana Tabęckiego. Konkurs w Sopocie zakończył się następującym wynikiem:
  1. Nagrodę Prezydenta Sopotu i Nagrodę publiczności otrzymała Agata Watróbska.
  2. Trzy nagrody dziennikarzy otrzymali:
   • I – Anna Wójciak
   • II – Matylda Damięcka
   • III – Alicja Pyziak
 3. W muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego położonym nad jeziorem Nidzkim obył się po raz drugi zamykający II etap Konkursu koncert w Leśniczówce Pranie (10 sierpnia 2008 r.). Nagrodę publiczności otrzymała w Praniu Alicja Pyziak.
 4. W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 14 września 2008 r. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas którego rozstrzygnięto konkurs. 6-osobowe Jury finałowego etapu Konkursu w składzie: Henryk Miśkiewicz – przewodniczący, Emilia Goszczycka, Jan Wołek, Ewa Kruk, Piotr Machalica, Iza Zając – członkowie, po wysłuchaniu 11 wykonawców postanowiło przyznać:
  • I nagroda (10.000,- zł) – Alicja Pyziak
  • II nagroda (5.000,- zł) – Agata Wątróbska
  • III nagroda (3.000,- zł) – Anna Wójciak
  • Trzy wyróżnienia – Piotrowi Goliatowi, Karolinie Michalik oraz zespołowi 4mation
 5. 15 września 2008 r. odbył się Koncert Galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej po raz pierwszy w Teatrze Muzycznym ROMA. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu.

  W części II Koncertu Galowego odbył się koncert Katarzyny Nosowskiej, która zaśpiewała piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej.

  Patronką honorową koncertu galowego była pani Maria Kaczyńska.
 6. Fundacja patronowała produkcji płyty Nosowska/Osiecka, na której znalazły się piosenki zaaranżowane specjalnie na koncert galowy.
 7. W styczniu w ramach Dni Kultury organizowanych w warszawskim Liceum im. Władysława IV odbył się konkurs na wykonanie piosenki Agnieszki Osieckiej. Fundacja patronowała tej inicjatywie.
 8. W marcu br. przedstawiciele Fundacji brali udział w uroczystych obchodach 10-lecia nadania imienia Agnieszki Osieckiej Zespołowi Szkół nr 37 w Warszawie.
 9. Także w marcu Biblioteka Miejska w Darłowie otrzymała imię Agnieszki Osieckiej. W uroczystości z udziałem władz miasta wzięła udział Agata Passent.
 10. Fundacja ufundowała nagrody w odbywającym się dorocznie konkursie na wykonanie piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” w Niemodlinie.
 11. Fundacja podpisała umowę z Wydawnictwem Prószyński i S-ka na wydanie serii wznowień oraz nowych książek Agnieszki Osieckiej (z materiałów archiwalnych znajdujących się w Fundacji). W maju 2008 r. ukazała się w ramach tej serii przygotowane przez Fundację: książka „Na wolności – Dziennik dla Adama” oraz nowe, poszerzone wydanie „Szpetnych czterdziestoletnich”, a także wznowienie: „Agnieszki – Pejzaże z Agnieszką Osiecką” autorstwa Zofii Turowskiej.
  Na Międzynarodowych Targach książki w PKiN w Warszawie ksiązki Autorki podpisywała Agata Passent.
 12. Przedstawiciele Fundacji współuczestniczyli przy organizowaniu dorocznego „Święta Saskiej Kępy”, które odbyło się w maju. Patronka Święta jest tradycyjnie Agnieszka Osiecka.

  „Oj dana, dana nie ma szatana, czyli myślenie ma kolosalną przeszłość” – pod takim tytułem odbył się koncert piosenek STS-u w reż. Jerzego Satanowskiego, w tym oczywiście utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej; śpiewali: Dorota Osińska, Katarzyna Zielińska, Magda Piotrowska, Arkadiusz Brykalski, Mirosław Czyżykiewicz, Mariusz Kilian + zespół muzyczny Pawła Perlińskiego.

  Fundacja prowadziła tam swoje stoisko, w którym można było kupić książki Agnieszki Osieckiej, śpiewniki oraz fundacyjne koszulki i kubki.
 13. Przygotowano i wydano wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym kolejny, IX tom Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej pt. „Zielono mi” do muzyki: Krzysztofa Komedy, Andrzeja Kurylewicza, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Wandy Warskiej oraz Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Redakcją Śpiewnika nadal zajmują się Jan Borkowski i Agata Passent. Tom IX nie był już sponsorowany przez PZU Życie. Fundację wsparła jedynie firma Winkowski (papier i druk).

  Promocja IX tomu odbyła się w kwietniu br. w klubie „Bambini di Praga” z udziałem licznie zaproszonych gości; promocje uświetnił koncert piosenek z IX tomu w wykonaniu Big Bandu Akademii Muzycznej w Warszawie. Solistą był Janusz Szrom.

  Mimo złożenia wniosku Fundacja nie uzyskała od MKiDN dotacji na tom IX.
 14. W maju otwarto w Krzywym Domku na słynnym Monciaku wystawę poświęconą Agnieszce Osieckiej zatytułowaną „Poetessa w Sopocie”. Prezes Fundacji Agata Passent wspólnie z prezydentem Sopotu odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą Agnieszce Osieckiej zaprojektowaną przez Pana Łukasza Szajnę.
  Odbyły się także dwa koncerty: „Piosenki Agnieszki Osieckiej i Jonasza Kofty” oraz „Czy te oczy mogą kłamać”, w którym utwory Agnieszki Osieckiej zaśpiewali aktorzy młodego pokolenia i śpiewacy operowi pod dyrekcją Wojciecha Wentury.
 15. Trwały prace przy porządkowaniu Archiwum Agnieszki Osieckiej w celu digitalizacji zbiorów. Na podstawie umowy podpisanej z Uniwersytetem Warszawskim pracowali przy tym studenci Wydziału Historii w ramach praktyk studenckich pod kierunkiem wolontariusza – dra Andrzej Klubowskiego, doświadczonego archiwisty.
  Fundacja uzyskała na te prace niewielkie wsparcie finansowe od firmy Coca-Cola Poland.
 16. Siłami Fundacji na bieżąco uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji www.okularnicy.org.pl. Redakcją i kontaktami z administratorem zajmował się Jan Borkowski.
 17. Fundacja prowadziła sprzedaż zarówno gadżetów Fundacji (t-shirty i kubki), jak też Śpiewnika i książek w sklepiku internetowym oraz przy okazji różnych imprez i koncertów z udziałem naszych laureatów.

  W 2008 roku sprzedano następujące ilości śpiewników:

  przez dystrybutorów w fundacji
  t. 1 0 29 + 9 gratisów
  t. 2 29 sztuk 26 +8 gratisów
  t. 3 25 sztuk 26 + 2 gratisów
  t. 4 55 sztuk 24 + 25 gratisów
  t. 5 63 sztuki 25 + 12 gratisów
  t. 6 31 sztuk 22 + 12 gratisów
  t. 7 46 sztuk 27 +10 gratisów
  t. 8 51 sztuk 33 + 20 gratisów
  t. 9 66 sztuk 33 + 58 gratisów
  =========================================
  Razem 366 sztuk 245 156 gratisów

  Łącznie w 2008 roku sprzedano 611 śpiewników oraz rozdano 156 gratisów.

  Nakład IX tomu śpiewnika wynosił 1500 egzemplarzy, w tym 500 egzemplarzy pozostaje w gestii Fundacji. Kontynuujemy umowy z następującymi dystrubutorami: Grupa Matras (200 egz. każdego tomu), PLATON – 20 egz., Firma Jacek Oleksiejuk – 50 egz. oraz merlin.pl – 50 egz. Resztę przechowujemy w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.

  Ponadto sprzedano 15 koszulek, 1 kubek oraz 193 książki (rozdano 32 książki gratis).

  W związku z brakiem kasy fiskalnej, nie sprzedajemy płyt CD ani DVD indywidualnym odbiorcom. Sprzedaliśmy firmom 2 płyty DVD „Zielono mi” oraz i CD „Herbaciane nonsensy”.
 18. Fundacja pozyskała wsparcie Gminy Zakopane w wysokości 8000 zł na dofinansowanie odbywającego się w październiku w Zakopanem „Jazz Camping Kalatówki 2008”.
 19. Dom Polski w Petersburgu zorganizował cykl wieczorów muzycznych pt. „Spotkania z Agnieszką Osiecką”. Na pierwszy z tych wieczorów, 6 grudnia 2008 r. na zaproszenie konsula polskiego w Petersburgu, pojechała Agata Passent.
 20. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja pozyskała wpłaty 1% podatku w wysokości 13000 zł.
 21. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomagały trzy wolontariuszki oraz częściowo odpłatnie Magdalena Nosal, która zajmuje się wdrażaniem projektu Archiwum.
 22. Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji.
 23. Obsługę księgową prowadziło Biuro „Debet”.
Agata Passent
Prezes Zarządu