Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2009 r.
 
 
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w KRS dnia 11.02.2002 roku pod numerem 0000090093. Fundacja posiada REGON 017484890 oraz nadany NIP 525-22-32-103.
Fundacją kieruje Zarząd w składzie:
 • Agata Passent – Prezes
 • Jerzy Satanowski – członek Zarządu
 • Maciej Taborowski – członek Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzą: Jan Borkowski, Krystyna Janda, Maryla Rodowicz, Adam Sławiński i Magda Umer.
Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a Członkowie zarządu nie pobierają świadczeń pieniężnych.
W 2009 roku odbyły się dwa zebrania Zarządu i Rady Fundacji, z których protokóły są załączone.
Fundacja prowadziła w 2009 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:
 1. Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydenta Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz zorganizowano Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” w ramach którego odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”. Na Festiwal składały się:
  • Koncert Finałowy Konkursu w Studio Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej
  • Spektakl pt.” Dobranoc panowie”
  • Koncert chóru Uniwersytetu Warszawskiego Collegium Musicum pt. „Miłość nieduża”

   Koncert Galowy z udziałem laureatów i Gwiazdy – Stanisława Soyki.

   Na Festiwal uzyskaliśmy dwie dotacje: Urzędu m.st. Warszawy w wys. 250.000 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 50.000 zł.

   == Konkurs na interpretację piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej był otwarty dla piosenkarzy amatorów i zawodowców: aktorów i aranżerów. W czerwcowych eliminacjach przesłuchano w tym roku w ciągu trzech dni 130 uczestników. W skład Jury weszli: Jan Borkowski, Agata Passent, Jerzy Satanowski (przewodniczący), Adam Sławiński, Anna Sroka.

   Konkursowi patronowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydent m.st. Warszawy.

   Koncert galowy wsparł finansowo Kraft Foods Polska (fundator I nagrody)

   == We współpracy z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej przeprowadzone zostały w dniach 2-9 sierpnia 2009 r. w Sopocie tygodniowe warsztaty wokalne dla finalistów Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” pod kierunkiem Magdy Smalary i Jerzego Satanowskiego. Odbyło się10 koncertów dla publiczności. Uczestnikom konkursu akompaniował zespół „Kameleon” Hadriana Tabęckiego. Konkurs w Sopocie zakończył się następującym wynikiem:

   I Nagrodę (w wysokości 2500,- zł) Jury przyznało Pani Aleksandrze Kłos
   II Nagrodę (w wysokości 1500,- zł) Jury przyznało Pani Magdalenie Lepiarczyk
   III Nagrodę
   ( w wysokości 1000,- zł) Jury przyznało Panu Mateuszowi Rusinowi

   == W Studiu Muzycznym im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie zorganizowano 10 paździer-nika 2009 r. koncert finałowy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, podczas którego rozstrzygnięto konkurs. 6-osobowe Jury finałowego etapu Konkursu w składzie: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Teresa Drozda, Katarzyna Zielińska, Krzysztof Kolberger, Mateusz Pospieszalski i Andrzej Strzelecki (przewodniczący) po wysłuchaniu 11 wykonawców postanowiło przyznać:
   I nagroda (10.000,- zł) – Dominika Kasprzycka
   II nagroda (5.000,- zł) – Magdalena Lepiarczyk
   III nagroda (3.000,- zł) – Patrycja Zisch
   2 wyróżnienia w postaci kompletu 10 tomów Śpiewnika ufundowane przez Fundację Okularnicy – Joanna Kucharczyk i Mateusz Rusin
   Specjalną nagrodę od Pani Marii Kaczyńskiej otrzymała Alicja Kalinowska, a od p. Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej – Judyta Nowak.

   == 11 października 2009 r. na Novej Scenie teatru ROMA odbyły się dwa koncerty:
   • spektakl pt. „Dobranoc Panowie” w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Koncert prowadził Andrzej Poniedzielski, a piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewały laureatki I miejsc w poprzednich konkursach (Małgorzata Czajka, Katarzyna Dąbrowska, Marta Górnicka, Dorota Osińska, Klementyna Umer, Katarzyna Walczak, Katarzyna Warno).
   • koncert Chóru Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego po kierownictwem Andrzeja Borzyma w repertuarze piosenek do słów Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory.

   == 12 października 2009 r. w Teatrze Muzycznym ROMA odbył się Koncert Galowy z piosenkami Agnieszki Osieckiej. W koncercie udział wzięli laureaci konkursu.

   W części II Koncertu Galowego odbył się koncert Stanisława Soyki, który zaśpiewał piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, w tym trzy nowe skomponowane przez siebie utwory.

   Patronką honorową koncertu galowego była pani Maria Kaczyńska.
 2. Jednocześnie z finałem Konkursu Fundacja wydała z Polskim Radiem płytę „Pamiętajmy o Osieckiej. Najlepsze wykonania z konkursów 2002-2008”.
 3. Trwały prace przy porządkowaniu Archiwum Agnieszki Osieckiej w celu digitalizacji zbiorów. Na podstawie umowy podpisanej z Uniwersytetem Warszawskim pracowali przy tym studenci Wydziału Historii w ramach praktyk studenckich pod kierunkiem wolontariusza – dra Andrzej Klubowskiego, doświadczonego archiwisty z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

  Dzięki dotacji pozyskanej z MKiDN w wysokości 70.000 zł oraz wsparciu Coca-Cola Poland w wysokości 68.000 doprowadzono do otwarcia Publicznego Archiwum Cyfrowego Agnieszki Osieckiej – pierwszego archiwum poety udostępnianego bezpłatnie w Internecie. Uroczyste otwarcie (połączone z promocją X tomu WSAO) odbyło się w czerwcu w Teatrze POLONIA.

  Archiwum jest cały czas uzupełniane o nowe materiały w miarę postępów skanowania.
  Pełnomocnikiem Fundacji ds. Archiwum została Magdalena Nosal.
 4. W marcu 2009 r. przedstawiciele Fundacji brali udział w koncercie zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 37 Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
 5. Fundacja ufundowała nagrody (Śpiewniki) w odbywającym się dorocznie konkursie na wykonanie piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” w Niemodlinie.
 6. Fundacja ufundowała nagrodę w postaci X tomu Śpiewnika dla wykonawcy piosenek Agnieszki Osieckiej podczas koncertu poświęconego naszej Patronce w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie, woj. Wielkopolskie.
 7. W ramach wydawania w Wydawnictwie Prószyński i S-ka książek Agnieszki Osieckiej z materiałów archiwalnych znajdujących się w Fundacji ukazało się przygotowane przez Fundację 2-tomowe dzieło – „Nowa miłość; Wiersze prawie wszystkie” (2 tomy, razem 1500 stron).
 8. Przygotowano i wydano wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym kolejny, X tom Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej pt. „Dawne zabawne”; znalazło się w nim pięćdziesiąt utworów następujących muzyków: Jerzy Abratowski, Henryk Alber, Janusz Bogacki, Jerzy Dobrzyński , Piotr Figiel, Natalia Iwanowa, Wojciech Karolak, Waldemar Kazanecki, Lucjan Kaszycki, Tadeusz Kierski, Janusz Koman, Włodzimierz Korcz, Franciszka Leszczyńska, Juliusz Loranc, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Bułat Okudżawa, Wiktor Osiecki, Krzysztof Paszek, Tadeusz Preisner, Maryla Rodowicz, Andrzej Rutkowski, Adam Skorupka, Włodzimierz Kruszyński, Marek Stefankiewicz, Kuba Stankiewicz, Dorota Ślęzak, Wojciech Trzciński, Adam Walaciński, Jerzy Woy-Wojciechowski, Violetta Villas.

  Na tym tomie zakończono serię X tomów pod redakcją Jana Borkowskiego i Agaty Passent. Fundację przy dwóch ostatnich tomach wsparła jedynie firma Winkowski (papier i druk).

  Promocja X tomu odbyła się w czerwcu 2009 r. w Teatrze POLONIA” z udziałem licznie zaproszonych gości; promocje uświetnił koncert piosenek z X tomu w wykonaniu Magdy Umer, której towarzyszył na fortepianie Bogdan Hołownia, Anny Smołowik, której akompaniował Włodzimierz Korcz oraz zespołu Alibabki, który zrobił wyjątek dla zaproszonych przez Fundację gości i wystąpił po raz pierwszy od 12 lat.

  Mimo złożenia wniosku Fundacja nie uzyskała od MKiDN dotacji na tom X.
 9. Przekazano komplet Śpiewników nowo otwartemu Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu na prośbę pani dyrektor Beaty Marcinkiewicz.
 10. Fundacja prowadziła sprzedaż Śpiewnika i książek oraz gadżetów koszulek i kubków, w sklepiku internetowym oraz przy okazji różnych imprez i koncertów z udziałem naszych laureatów. Niewielką sprzedaż płyt prowadzono za pośrednictwem „Ruch” oraz firmy „Kazimierz Chechłacz”. Szczegóły zawiera załączona kopia Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2209.
 11. Fundacja wystąpiła do FWK przy MDKiN o dotację na projekt kulturalny polsko-norweski pt. „Aspiryna blues”. W ramach projektu odbędą się w latach 2010-2011 dwie tury koncertów z udziałem polsko-norweskich wykonawców i muzyków oraz małych orkiestr symfonicznych. Dotacja została przyznana w wysokości 919.000 zł. Trwają prace nad przygotowaniem umów i organizacją projektu.
 12. Fundacja pozyskała wsparcie Gminy Zakopane w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie odbywającego się w październiku w Zakopanem „Jazz Camping Kalatówki 2009”.
 13. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja pozyskała wpłaty 1% podatku w wysokości 11862,73 zł.
 14. Siłami Fundacji na bieżąco uzupełniano i redagowano oficjalne strony internetowe Fundacji www.okularnicy.org.pl. Redakcją i kontaktami z administratorem zajmowała się wolontariuszka – Martyna Kaczanowska.
 15. Biuro Fundacji prowadzone jest przez Martę Dobromirską-Passent, której pomagały dwie wolontariuszki oraz Magdalena Nosal, która zajmuje się wdrażaniem projektu Archiwum na podstawie umów o dzieło.
 16. Od strony prawnej opiekował się Fundacją na zasadzie wolontariatu mecenas Maciej Taborowski, członek Zarządu Fundacji.
 17. Obsługę księgową prowadziło Biuro Rachunkowe „Debet Sp. z o.o.”.
Prezes Zarządu
Agata Passent