Główne nagrody 15. Konkursu

Główne nagrody 15. Konkursu

W 2012 roku podczas Koncertu Galowego kończącego Konkurs i Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej" już po raz trzeci przyznane zostaną dwie statuetki, które zostały zaprojektowane i ufundowane przez Firmę APART. Statuetki mają formę autografu składanego złotym piórem przez Agnieszkę Osiecką.

Jedna statuetka wręczana jest za zasługi dla popularyzacji polskiej piosenki. W ubiegłych latach otrzymali je:

2010 – Jan Borkowski – dziennikarz Polskiego Radia, który współpracował z Agnieszką Osiecką w Radiowym Studiu Piosenki (1963-1970). Autor radiowych projektów fonograficznych (albumy z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Antologii – Jazz w Polsce, Antologii piosenek z festiwali w Opolu i innych).

2011 – Jerzy Satanowski – Dyrektor artystyczny Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej". Pianista, kompozytor, aranżer, także reżyser teatralny. Tworzy muzykę filmową, do spektakli i seriali telewizyjnych oraz piosenki dla uznanych polskich artystów. Jako juror konkursów piosenki spotyka wielu zdolnych młodych ludzi, których włącza do swoich projektów.

Druga statuetka trafi do kolejnego laureata I nagrody Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej".

Oprócz statuetki nagrodą za zajęcie I miejsca w Konkursie jest w 2012 roku jest nagroda pieniężna w wysokości 11 000,00 pln, której Sponsorem jest Orange Polska.


Projektantem i fundatorem statuetki – autografu Agnieszki Osieckiej jest Apart.

Sponsorem Głównej Nagrody oraz Sponsorem Głównym Konkursu i Festiwalu jest Orange Polska.