Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca

W roku 2011 po raz pierwszy partnerem Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej" jest Instytut Muzyki i Tańca. 14 edycja Festiwalu została zorganizowana dzięki pomocy finansowej tej instytucji.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w dniu 1 października 2010 roku. Podstawową misją Instytutu jest działalność na rzecz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.