Karolina Felberg – Sendecka „Koleżanka”

Karolina Felberg – Sendecka „Koleżanka”

Karolina Felberg-Sendecka jest doktorem nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii literatury nowoczesnej i krytyce literackiej. To także redaktorka dwóch tomów "Dzienników" Agnieszki Osieckiej (pracuje już nad trzecim). Najnowsza jej książka, która ukaże się nakładem PWN 23  marca 2015 r. nosi bardzo interesujący tytuł: "Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej"

Jak można przeczytać na stronie wydawnictwa: "Mimo wielu publikacji o Agnieszce Osieckiej jej historia wciąż domaga się opowiedzenia. Prezentowany tom ma inny niż dotychczasowe książki jej poświęcone, wspomnieniowy charakter. Na książkę składają się wcześniej publikowane wspomnienia o poetce, takie jak fragmenty autobiografii Maryli Rodowicz Niech żyje bal, fragment przedmowy do książki Listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory innych a także teksty nigdy wcześniej nie publikowane, napisane specjalnie na potrzeby tej książki. 

O poetce opowiadają między innymi: Krystyna Sienkiewicz, Stanisław Soyka, Katarzyna Ważyk, Agata Passent, Stan Borys, Ewa Błaszczyk i inni, bliscy Osieckiej ludzie. Książkę dopełniają wiersze dedykowane artystce lub inspirowane jej osobą oraz fragmenty wywiadów prasowych z Osiecką."