Katalog rękopisów Agnieszki Osieckiej

Katalog rękopisów Agnieszki Osieckiej

Biblioteka Narodowa zaprezentowała swą najnowszą publikację: 25. tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej. Archiwum Agnieszki Osieckiej. Opracowany przez Magdalenę Nosal niezwykle bogaty i różnorodny materiał został podzielony na zbiór osobisty, rodzinny, literacki, korespondencję i księgozbiór. Inwentarz uzupełniają indeksy osób oraz tytułów utworów.

Nikt nie oczekuje od pisarek i poetów, że będą skrupulatni jak bibliotekarze. Pamięć do liczb i sygnatur, strategie archiwalne czy znajomość programów informatycznych na pewno nie należały do mocnych stron Agnieszki Osieckiej. […] – napisała w Przedmowie do Katalogu Agata Passent, córka Poetki – Jednocześnie jednak coś z duszy archiwistki w Niej drzemało, od bardzo wczesnego dzieciństwa bowiem dokumentowała rzeczywistość i opisywała swoje środowisko w prowadzonych dziennikach oraz kolekcjonowała ważne dokumenty, które następnie skrzętnie przechowywała.

Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, dziennikarka, miłośniczka teatru i fotografii, autorka ponad dwóch tysięcy piosenek, utworów scenicznych i skeczy, pozostawiła po sobie wyjątkowo obszerne i różnorodne archiwum, które w 2012 r. spadkobiercy przekazali Bibliotece Narodowej. Umożliwiło to skatalogowanie wszystkich materiałów i obiektów znajdujących się w mieszkaniu Agnieszki Osieckiej w momencie jej śmierci. Katalog jest dzięki temu nie tylko narzędziem pracy dla profesjonalnych badaczy, ale pozwala także każdemu czytelnikowi na swoiste odwiedziny pokoiku Poetki przy ulicy Dąbrowieckiej 25 na warszawskiej Saskiej Kępie i poznanie jego niepowtarzalnej atmosfery.

Magdalena Nosal
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 25: Archiwum Agnieszki Osieckiej

Warszawa 2017
stron: 632
ISBN: 978-83-7009-679-3

Katalog można nabyć online w Księgarni Biblioteki Narodowej