Refleksje jurora

Zgłosiło się blisko 100 osób. Przystąpiło do Konkursu 76 osób (nie lubię słowa podmiot wykonawczy, potraktujmy więc zespoły także jako "osobę"). Nie spodziewaliśmy się tak...

Więcej