Pozostałe

Jazz Camping Kalatówki 2003

Po ubiegłorocznej wizycie na Kalatówkach, Fundacja „Okularnicy” postanowiła patronować dorocznym Spotkaniom Twórczym Muzyków Jazzowych wspomagając je na miarę swoich możliwości. Fundacja wystąpiła do Burmistrza miasta...

Więcej

Jazz Camping Kalatówki 2002

Środowiskowe spotkania muzyków jazzowych w schronisku na Kalatówkach zostały zapoczątkowane na fali rosnącej popularności jazzu w 1959 roku. Inicjatorami i organizatorami byli: perkusista zespołu Krzysztofa...

Więcej

Herbaciane Nonsensy

W marcu 2005 roku, w 8. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej odbył się wyjątkowy koncert - "Herbaciane nonsensy"....

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2010 r.   Bilans i Rachunek zysków i strat za 2010  Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej

Statut Fundacji

STATUTFUNDACJI OKULARNICY IMIENIA AGNIESZKI OSIECKIEJustanowionej w dniu 22.11.2000 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego z Warszawy, Rep. A Nr 14301/2000 – tekst jednolity...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2009 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2009 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2008 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2008 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2007 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2007  Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została...

Więcej