Pozostałe

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2006 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2006 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2005 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2005 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2004 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2004 r. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2004Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2003 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej w 2003 roku Bilans i Rachunek zysków i strat za 2003Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w...

Więcej

Sprawozdanie merytoryczne za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2002 r. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2002Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana w...

Więcej