Konferencja Po prostu Agnieszka i Konkurs Fotograficzny Okularnicy

Konferencja Po prostu Agnieszka i Konkurs Fotograficzny Okularnicy

9 października 2011r. przypada 75. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Od 9 do 11 października Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Fundacją "Okularnicy" im. Agnieszki Osieckiej organizuje Konferencję pt. "Po prostu Agnieszka". Swój udział zapowiedzieli już badacze różnych profesji i szkół badawczych: poloniści, socjologowie, historycy, teatrolodzy, medioznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy i reprezentanci różnych dziedzin nauki.

Konferencji towarzyszył będzie Konkurs Fotograficzny dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i studentów z całego Dolnego Śląska. Temat przewodni konkursu brzmi: "Okularnicy", a definicja i interpretacja artystyczna tematu należeć będzie wyłącznie do młodych twórców. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest z oficjalnym rozpoczęciem październikowej konferencji, a prace na konkurs przesyłać można do dnia 30 września 2011r.

 Regulamin Konkursu "Okularnicy"

Karta zgłoszenia do konkursu