Konkurs Osiecka po prostu – w szkole

Konkurs Osiecka po prostu – w szkole

9 października 2011r. przypada 75. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. W dniach 9 – 11 października Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Fundacją "Okularnicy" im. Agnieszki Osieckiej organizuje Konferencję pt. "Po prostu Agnieszka". Swój udział zapowiedzieli już badacze różnych profesji i szkół badawczych: poloniści, socjologowie, historycy, teatrolodzy, medioznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy i reprezentanci różnych dziedzin nauki.

Konferencji towarzyszył będzie Konkurs Fotograficzny , a także Konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych pt. "Osiecka po prostu – w szkole". Konkurs adresowany jest do nauczycieli języka polskiego, sztuki, wiedzy o kulturze oraz do nauczycieli bibliotekarzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego czeka na Wasze scenariusze do dnia 30 września 2011r.

Więcej informacji na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW