Kontakt


adres korespondencyjny:
Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

ul. Jakiela 8/1
01 – 540 Warszawa

NIP: 525-22-32-103, REGON: 017484890

Bank Zachodni WBK: 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374