Ławeczka w Rucianem-Nidzie – Galeria

Ławeczka w Rucianem-Nidzie – Galeria

19 maja 2012 roku w Rucianem-Nidzie został odsłonięty pomnik Agnieszki Osieckiej, Patronki Zespołu Szkół Samorządowych w tej miejscowości. Na zaproszenie organizatorów – dyrektora Szkoły Przemysława Ronkiewicza i przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Kowalewskiego – obecni byli też przedstawiciele Fundacji Okularnicy – Marta i Daniel Passentowie.

 

Uroczystości nadano bardzo staranną oprawę: przybyli przedstawiciele miejscowych władz – m.in. burmistrz Zbigniew Opalach, poseł Zbigniew Włodkowski, a także komendant policji.

Do realizacji tej pięknej inicjatywy przyczyniło się wiele osób, ale niektórych należy wymienić w szczególności, a mianowicie: pani Anna Łukasik, nauczycielka zajęć artystycznych,  pani Dorota Małż, która pomogła zebrać starannie wszystkie sznurki tej trudnej dla małej szkoły operacji. Pomógł lokalny Bank Warmińsko-Mazurski w osobie pani Prezes Katarzyny Małeckiej, włączyła się do pomocy osoba, która dobrze znała Agnieszkę jeszcze z Krzyży – pani Izabela Skrajna z domu Padjasek.

Autorem i wykonawcą pomnika jest pan Piotr Bogdaszewski.

Uroczystość odsłonięcia pomnika uświetnił koncert piosenek Agnieszki Osieckiej, który poprowadził absolwent szkoły Łukasz Borkowski. Śpiewały nie tylko nauczycielki i uczennice, ale nawet pani inspektor z Urzędu Skarbowego i pani leśniczy!

Fundacja szczerze gratuluje wszystkim tej inicjatywy i jej wykonania. Ruciane-Nida zyskało nową atrakcję dla mieszkańców i turystów. Pomnik znajduje się w ogrodzie przed Zespołem Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie, przy ul. Gałczyńskiego.

Poniżej kilka zdjęć z tego ważnego dla Fundacji wydarzenia autorstwa Pana Daniela Passenta.