Lipa Małgośka

Lipa Małgośka

10 listopada 2015r. osoba Agnieszki Osieckiej została upamiętniona w bardzo oryginalny sposób. Dzięki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Skierdach pod Jabłonną powstał Las Kultury. To przestrzeń do refleksji, gdzie wyjątkowe postaci polskiej kultury są obecne symbolicznie – przez specjalnie dla nich zasadzone drzewa. Lipa Małgośka została zasadzona w obecności Agaty Passent.

Spotkaniu towarzyszył także koncert, podczas którego piosenki artystów zaśpiewali Jan Traczyk i Jerzy Grzechnik oraz Łukasz Handzel.

Las pełen kultury powiększył się o 10 drzew upamiętniających 10 wielkich artystów.

Wspólnie posadzono trzy lipy:

• "Małgośka" dla Agnieszki Osieckiej
• "Jantar" dla Anny Jantar
• "Ordonka" dla Hanny Ordonówny

i 7 dębów:

• "Grań" dla Franciszka Walickiego
• "Obywatel GC" dla Grzegorza
• "Jeremi" dla Jeremiego Przybory
• "Jerzyczek" dla Jerzego Wasowskiego
• "Niuniek" dla Krzysztofa Klenczona
• "Oprócz błękitnego nieba" dla Marka Jackowskiego
• "Fogg" dla Mieczysława Fogga

Dlaczego Lipa? Według leśników: 

Lipa w wielu kulturach była czczona, jako święte drzewo. Przypisywano jej żeńską zasadę bytu. Uznawana była za drzewo bóstw miłości i życia rodzinnego. Miododajne kwiaty i ich odurzający zapach rozbudowywały jej symbolikę. Pod lipą proszono o urodzaj. Żeński charakter lipy powiązany był z płodnością, życiem, witalnością, ale także śmiercią i upływającym czasem. Lipy sadzono także przed domem, gdzie spełniały funkcję piorunochronu. Kobieta "Lipa" charakteryzuje się niezwykle miłym sposobem bycia. Jest inteligentna, praktyczna i uzdolniona.
 

lipa

spiewacy