List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XV Konkurs