Matura 2011

Matura 2011

Matury 2011 rozpoczęły się 4 maja egzaminem z języka polskiego. Maturzyści, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, jako jeden z dwóch tematów wypracowania, wybrać mogli porównanie "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima i wiersza pt. "Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej. Osoby, które wybrały ten temat za zadanie miały scharakteryzowanie sposobu interpretacji motywu tańca w obu utworach. Wiersz Patronki Fundacji został zatem zacytowany w arkuszu egzaminacyjnym, a na co dzień znaleźć go można w V tomie Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej.

Trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów!