Muzeum Warszawskiej Pragi – fotografie ze spotkania

Muzeum Warszawskiej Pragi – fotografie ze spotkania

Spotkanie poświęcone Agnieszce Osieckiej w Muzeum Warszawskiej Pragi – 15.10.2015 r.

Udział wzięli (od lewej) Anna Mizikowska z Muzeum, Karolina Felberg Sendecka, Ryszard Pracz, Agata Passent i Jan Borkowski

Dla gości zaśpiewał i zagrał Stanisław Soyka

fot. Jan Juchniewicz