Pomnik Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Pomnik Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Dnia 19 maja 2012 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego 2A odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika Agnieszki Osieckiej. W programie przewidziany jest również koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej pt. "Nie odkładajcie niczego na później". Koncert poprowadzi absolwent Szkoły – Łukasz Borkowski.

Decyzja o wzniesieniu pomnika zapadła w dniu 18 marca 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Rucianem-Nidzie nr XX/98/2012. Pomnik umiejscowiony zostanie na terenie działki nr geod. 525/2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego. Upamiętni on życie i twórczość Agnieszki Osieckiej i będzie nosił nazwę "Agnieszka Osiecka 1936 – 1997". Środki na wzniesienie pomnika pochodziły z funduszy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie. Załącznikiem do Uchwały jest wizualizacja pomnika: