Przekazanie Archiwum do Biblioteki Narodowej – Galeria

Przekazanie Archiwum do Biblioteki Narodowej – Galeria

24 października 2012 w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie umowy oraz przekazanie Archiwum Agnieszki Osieckiej Bibliotece Narodowej przez córkę poetki i Prezes Fundacji Okularnicy, Agatę Passent. Na uroczystości obecni byli również przyjaciele Agnieszki Osieckiej m.in. Magda Umer, Maryla Rodowicz i Jan Borkowski.Wcześniej Archiwum Agnieszki Osieckiej przewiezione zostało w skrzyniach do Biblioteki Narodowej z siedziby Fundacji na warszawskim Żoliborzu, gdzie pod okiem Państwa Marty i Daniela Passentów zajmowała się nim Magda Nosal.