Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej za 2009 r.  Bilans i Rachunek zysków i strat za 2009 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana...

Więcej