Fundacja Okularnicy

Statut Fundacji

STATUTFUNDACJI OKULARNICY IMIENIA AGNIESZKI OSIECKIEJustanowionej w dniu 22.11.2000 r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego z Warszawy, Rep. A Nr 14301/2000 – tekst jednolity...

Więcej