Warsztaty w Teatrze Atelier

Warsztaty w Teatrze Atelier

Protokół z obrad Jury II etapu VIII ogólnopolskiego konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" w dniu 13.08. 2005 r.

W dniu 13 sierpnia 2005 roku Jury wybrane spośród trójmiejskich dziennikarzy pod przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta Sopotu Wojciecha Fułka, postanowiło przyznać trzy nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego:

Pierwszą Nagrodę pani Paulinie Kujawskiej
Drugą Nagrodę panu Tomaszowi Łupakowi
Trzecią Nagrodę pani Małgorzacie Czajce

Nagrodę Dziennikarzy – grafikę Sopotu ufundowaną przez Prezydenta Miasta Sopotu – zdobyła również pani Paulina Kujawska.

Nagrodę Publiczności publiczność przyznała pani Paulinie Kujawskiej.  Tym samym została zaproszona na koszt organizatorów do gościnnego udziału w przyszłorocznej edycji Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej".

Oto kilka migawek z warsztatów w Teatrze Atelier. Foto Mateusz Salwa.