Wyniki eliminacji

Wyniki eliminacji

Werdykt Jury kwalifikacyjnego I etapu Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” 2006

Komisja w składzie: Barbara Dziekan – przewodnicząca, Jerzy Satanowski, Jan Borkowski, Janusz Strobel, Adam Sławiński – członkowie, po wysłuchaniu w dnuach 8 i 9 czerwca 2006 roku 110 wykonawców postanowiło:

– z zadowoleniem ocenić liczny udział w konkursie wykonawaców reprezentujących wyrównany poziom,

– zakwalifikować do udziału w II etapie Konkursu następujące osoby:

1. Jakub Bartnicki
2. Katarzyna Dąbrowska
3. Dominika Dulny
4. Magdalena Dzięgiel
5. Magdalena Gołębiowska
6. Anna Krakowiak
7. Lena Piękniewska
8. Katarzyna Serafin
9. Emilia Witkiewicz
10. Jacek Zawada
11. Jacek Zienkiewicz z zespołem, bez udziału w warsztatach w Sopocie.

Warszawa, 9 czerwca 2006

Podpisy (…) członków Jury